عنوان : cbt 110

شروع : جمعه 9 تير   پایان: ٣٠ شهريور

طول دوره: ١٣ هفته

هزینه ثبت نام : دو مليون و سيصد

مدرس / مدرسین : سرپرست علمي دكتر اكبري، زنوزيان، مولودي، عسكري،علي بيگي، فيضي

سرفصل آموزشی : ✅✅ اصول و فنون مصاحبه تشخيصي اختلال هاي هيجاني بر اساس DSM-5

✅ارزيابي و فرمول بندي شناختي رفتاري

✅ درمان شناختي رفتاري براي اختلال افسردگي

✅ درمان شناختي رفتاري براي اختلال اضطراب فراگير

✅درمان شناختي رفتاري براي اختلال اضطراب اجتماعي

✅درمان شناختي رفتاري براي اختلال وسواسي-اجباري

✅درمان شناختي رفتاري براي اختلال استرس پس از سانحه

✅درمان شناختي رفتاري براي اختلال پانيك

✅طرح واره درماني ١: مباني و تكنيك هاي كاربردي

✅طرح واره درماني ٢: مباني و تكنيك هاي كاربردي

✅ درمان مبتني بر تعهد و پذيرش (ACT) يك : مباني وفروماندگي

✅درمان مبتني بر تعهد و پذيرش (ACT) دو: تكنيك هاي كاربردي

✅درمان شناختي رفتاري براي اختلال خوردن

بررسی

دوره آموزشی تربیت روان درمانگر کودک

 مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار می کند: #ثبت_نام_دوره_بيستم_و_يكم #بروشور_دوره_آموزشی_11…