عنوان : کارگاه آموزشی و تخصصی مداخله در بیش فعالی و نقص توجه در کودکان

شروع : 960805

طول دوره : 8 ساعت

هزینه ثبت نام : 160 تومان

مدرس / مدرسین : خانم سارا گودرزی

سرفصل آموزشی : آموزش مداخلات خانواده محور در بیش فعالی کودکان، آموزش تکنیک های بهبود توجه و تمرکز در کودکان بیش فعال، آموزش تکنیک های بهبود عملکرد اجرایی و مدیریت رفتار به کودکان بیش فعال، آموزش تکنیک های لازم جهت مداخله معلم محور در بهبود رفتار و عملکرد کودکان بیش فعال

بررسی

مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوان

عنوان : مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوان شروع : 960916 و 960917 طول دوره :16 ساعت هزینه ثب…