عنوان : کارگاه آموزشی و تخصصی مداخله در بیش فعالی و نقص توجه در کودکان

شروع : ۹۶۰۸۰۵

طول دوره : ۸ ساعت

هزینه ثبت نام : ۱۶۰ تومان

مدرس / مدرسین : خانم سارا گودرزی

سرفصل آموزشی : آموزش مداخلات خانواده محور در بیش فعالی کودکان، آموزش تکنیک های بهبود توجه و تمرکز در کودکان بیش فعال، آموزش تکنیک های بهبود عملکرد اجرایی و مدیریت رفتار به کودکان بیش فعال، آموزش تکنیک های لازم جهت مداخله معلم محور در بهبود رفتار و عملکرد کودکان بیش فعال

  • مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوان

    عنوان : مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوان شروع : ۹۶۰۹۱۶ و ۹۶۰۹۱۷ طول دوره :۱۶ ساعت هزینه ثب…
  • مربیگری مهارت های زندگی کودکان

    عنوان : مربیگری مهارت های زندگی کودکان شروع : ۹۶۰۹۰۱ و ۹۶۰۹۰۲ و ۹۶۰۹۰۳ و ۹۶۰۹۰۸ و ۹۶۰۹۱۰ ط…
  • دوره کاپلان خوانی

    عنوان : دوره کاپلان خوانی شروع : ۲۰/۷/۹۶ طول دوره : ۵۰ ساعت هزینه ثبت نام :۱۲۰۰۰۰۰هزار توم…

بررسی

مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوان

عنوان : مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوان شروع : ۹۶۰۹۱۶ و ۹۶۰۹۱۷ طول دوره :۱۶ ساعت هزینه ثب…