انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران  از سال81 تا کنون، در کنار برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مختلف برای متخصصین حوزهء سلامت روان کودک و نوجوان، موفق به برگزاری 6 دوره همایش بین المللی شده که بطور متناوب یک سال درمیان در تهران و شهرهای دیگر برگزار شده است. ششمین همایش بین المللی انجمن در شهریور ماه سال 92، در شهر تبریز و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد.

رویکردهای هفتمین همایش انجمن روان پزشکی کودک و نوجوان ایران

انجمن در نظر دارد، هفتمین همایش بین المللی سلامت روان کودک و نوجوان را با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در سطح وسیعتر بین المللی، با محوریت “ارتقاء سلامت روان کودکان و جلوگیری از خشونت”،  به تاریخ 22-24 اردیبهشت 94 ، در سه روز متوالی در دو سالن اصلی و چند سالن کوچک جانبی-جهت برگزاری کارگاهها- در تهران برگزار نماید. برنامه کلی همایش شامل سخنرانی های کلیدی، پانل ها ، سمپوزیوم ها و کارگاه ها می باشد.سخنرانی های کلیدی توسط صاحب نظران این رشته از دانشگاه های علوم پزشکی کشور و دانشگاه های معتبر چند کشور خارجی ارائه  خواهد شد.

رئیس کنگره

دکتر تهرانی دوست

دانشیار روانپزشکی کودک و نوجوان

دانشکاه علوم پزشکی تهران

22 لغایت 24 اردیبهشت 1394، تهران

تمدید ارسال خلاصه مقالات تا سی آذر ماه 1393

محورهای همایش

 • همه گیر شناسی، علت شناسی، آسیب شناسی و علامت شناسی اختلالات روان پزشکی کودکان و نوجوانان نظیر اختلالات خلقی، اضطرابی، اختلال سازگاری، بیش فعالی و نقص تمرکز، اختلال رفتار مقابله جوئی و بی اعتنائی، اختلال سلوک، اختلالات خوردن، اختلالات خواب، اختلالات سایکوتیک، اختلالات سوماتوفرم و اختلالات طیف اوتیسم. جنبه های عصب روان شناختی و تکاملی، شیوه های ارزیابی، تشخیص و درمان در روان پزشکی کودک و نوجوان.
 • سلامت روان كودكان و نوجوانان: ارتقای سلامت روان در حوزه های مختلف اجتماعی، پیشگیری و شناخت عوامل خطر و عوامل حمایتی و نیز سیستم های ارائه خدمات سلامت روان در کودکان و نوجوانان.
 • روان پزشکی مشاوره رابط کودکان و نوجوانان: جنبه های روان پزشکی اختلالات طبی غیر روان پزشکی، بیماری های سایکوسوماتیک و سوماتوسایکیک کودکان، سلامت روان در بیمارستان های کودکان.
 • مداخلات داروئي: درمان های داروئی، اثر بخشی، فارماکو دینامیک و فارماکوکینتیک ، عوارض جانبی داروها و درمان های ترکیبی در حوزه كودك و نوجوان.
 • مداخلات غیر داروئی: مداخلات غیر داروئی شامل آموزش روانشناختی، آموزش خانواده، روان درمانی های فردی و گروهی در سطح پیشگیری اولیه و درمان در حوزه كودك و نوجوان.
 • حوزه های مختلف روانشناسی: روانشناسی عمومی، بالینی، تربیتی، سلامت، کودکان استثنائی و سایر حوزه های مرتبط با کودک و نوجوان.
 • طب اورژانس: اورژانس های روان پزشکی کودک.
 • طب ورزش: سلامت روانی در محیط های ورزشی کودکان و نوجوانان، مداخلات مرتبط با ارتقای سلامت روانی در ورزش.
 • علوم اعصاب: علوم اعصاب بخصوص جنبه های شناختی در حوزه کودک و نوجوان.
 • روان پرستاري كودكان: روان پرستاری در بخش های روان پزشکی و بخش های طبی غیر روان پزشکی.
 • بهداشت روانی مادر و کودک: مراقبت های روانی از مادر در دوران حاملگی و نوزاد و شیروخوار و ارتباط مادر و کودک.
 • بهداشت روان در مدارس: پیشگیری از آسیب های اجتماعی، سلامت روان و ارتقای آن در نظام آموزش و پرورش و حوزه های مرتبط با تعلیم و تربیت.
 • كار درماني: توان بخشی کودکان در رمینه های تکاملی از طریق مداخلات کاردرمانی.
 • گفتار درماني: جنبه های رشدی زبان، شناسائی نواقص گفتاری و مداخلات درمانی.
 • مددكاري: حوزه مددکاری و حمایت های اجتماعی.
 • ارتقاء کیفیت زندگی: ارتقاء کیفیت زندگی در کودکان، والدین و خانواده ها.

آدرس سایت:    http://congress.iacap.ir/2014/fa

بررسی

نخستین کنگره ملی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی

نخستین کنگره ملی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی محورهاي همايش———R…