نوار مغزی یا QEEG چيست ؟

QEEG  يا نوار مغزي كمي ابزار تشخيص پزشكي است كه در آن نوعي تجزيه امواج مغزي از حالت آنالوگ (EEG) به حالت ديژيتال صورت مي گيرد. اين امر امكان مطالعه پتانسيل ها الكتريكي ناشي از پردازش هاي سلول هاي مغزي هنگام اجراي فعاليت هاي مختلف ذهني (مانند تمركز، حافظه، تصميم گيري و…) را فراهم مي كند.  QEEG كه آن را نقشه مغزي نيز گويند فعاليت الكتريكي ثبت شده در سطح جمجمه را به صورت طيفي از رنگ هاي متفاوت كه بيانگر شدت و ضعف فعاليت سلول هاي مغزي در مناطق مختلف است نمايش مي دهد.

 QEEG چه مزيت هاي دارد؟

QEEG  يك روش ديناميك و پويا جهت ارزيابي كاركرد مغزي است كه نسبت به روش هاي ديگر مانند FMRI و PETداراي هزينه بسيار پايين تر بوده و عوارضي چون تزريق ماده حاجب يا در معرض اشعه يا امواج مغناطيسي بوده اند را كه روش هاي ديگر دارد، در اين روش وجود ندارد.

–         امكان مقايسه نقشه مغزي فرد را با داده هاي موجود ساير افراد (افراد به هنجار با سن و جنس مشابه ) و لذا تشخيص پركاري يا كم كاري فعاليت امواج مغزي فراهم مي گردد

QEEG چگونه انجام مي گيرد؟

در  اين روش امواج مغزي ناشي از فعاليت سلول هاي مغزي از طريق الكترودهاي سطحي روي پوست سر ثبت مي گردد. اين الكترود ها (معمولاً 19 عدد) به صورت كلاه ثبت پس از آماده كردن سر (پاك كردن الكل و زدن ژل به سطح زير الكترودها ) روي سر قرار مي گيرد. سپس امواج مغزي در حالت استراحت (با چشمان باز و بسته) و يا در حالت فعاليت ذهن (خواندن يا حل مسئله رياضي ) ثبت مي گردد. لازم بذكر است كه QEEG يك روش اندازه گيري همانند دستگاه نوار قلب همانند نوار قلب يا دستگاه فشار خون مي باشد كه هيچ عارضه اي براي فرد ندارد .

كاربرد QEEG چيست ؟ (با توجه به دقت تشخيصي بالا در تشخيص اختلالات زير كمك مي كند)

–          كمك در تشخيص اختلال كاركردي مغز در بيماري هاي صرع، بيش فعالي، اختلال يادگيري، اضطراب، افسردگي، بيماري هاي عروقي و تومور هاي مغز

–          ارزيابي تغييرات شناختي و روامي در مغز مانند بهره هوشي، تمركز ، توجه و ….

–          ارزيابي تروماي به سر

–          ارزيابي اثرات درماني داروها

–          ارزيابي سوء مصرف مواد

بررسی

اهداف و کاربرد های نوروفيدبك چيست؟

اهداف و کاربرد های نوروفيدبك چيست؟ نوعي خود تنظيمي مغز است. كه در طي آن با آگاه ساختن فرد …