مشکلات خاص دوران کودکی

ادامه رهنمود برای از بین بردن اضطراب و ترس از غریبه ها

  • کودک مضطرب را آرام کنید و به او اطمینان خاطر دهید
          اغلب با بلند کردن و بغل کردن ناراحت و با صحبت کردن ملایم و محبت آمیز با او می توانید او را آرام کنید.
  • هرگز کودک را مجبور نکنید، تا به آغوش کسی برود که از او می ترسد
          با این کار شما ترس و تردید کودک را بیشتر می کنید و این خود باعث وخیم تر شدن اوضاع می شود.
  • هنگامی که کودک از چیزی یا کسی می ترسد آرامش خود را حفظ کنید
         وقتی که کودک ناراحت و نگران است، عصبی و مضطرب نشوید. فرزند شما وقتی احساس ترس می کند، به رفتاری آرام، متین و مطمئن از ژرف شما احتیاج دارد.          او را بغل کنید و با رفتار آرام خود به او نشان دهید که جای هیچ ترس و نگرانی نیست.
  • هرگز کودک را به خاطر خجالت کشیدن سرزنش نکنید
         با وجود این که خیلی دوست دارید یکی از دوستان و بستگانتان کودک شما را بغل کند، هرگز نباید به خاطر این که کودک نمی خواهد به طرف وی برود به او                پرخاش کنید یا او را مورد مواخذه قرار دهید.
  • هنگامی که کودک به افراد جدید لبخند می زند و یا واکنش مثبتی نشان می دهد به گرمی به او پاسخ دهید
          هنگامی که کودک به توجه دیگران پاسخ مثبت می دهد، وقتی به سوی شما برگشت به گرمی از او استقبال کنید و او را تشویق نمایید.
  • اجازه دهید دوستان و افراد بزرگسال قابل اعتماد با کودک ارتباط برقرار کنند
          هنگامی که کودک با دیدن افراد ناشناس دچار ترس و اضطراب می شود، سعی کنید بیش از اندازه با دیدن افراد ناشناس دچار ترس و اضطراب می شود،                   سعی کنید بیش از اندازه از او حمایت نکنید. هر چقدر کودک فرصت بیشتری برای دیدن و ارتباط برقرار کردن با دیگران در محیطی آشنا داشته باشد، ترس او                 سریع تر از بین می رود. تجربه به او می آموزد که حتی اگر به طور موقت با فرد دیگری باشد، شما باز هم در کنارش و در دسترس او خواهید بود.
️ #کتاب_برای_همه_پدرها_و_مادرها
️ #متیو_ساندرز_ترجمه_نوشین_شمس
#دامهایی_که_والدین_در_آنها_گرفتار_میشوند

بررسی

کودکان امروز خودشیفته می شوند : خودشیفتگی کودک

خودشیفتگی کودک چرا کودکان امروز خودشیفته می شوند؟ افراد خودشیفته معتقدند که خاص و بی همتا …