#روش_صحیح_تربیت_کودک

? گفت و گو با کودک

⭕️ حدود سنی پیشنهادی : کودکان در تمام گروه های سنی

نشان دادن علاقه به آنچه کودک می گوید نه تنها توجه مثبت به رفتار پسندیده اوست، بلکه فرصتی است برای کودک تا مهارت های سخن گفتن و شنیدن و سایر مهارت های اجتماعی را تمرین کند، مثلا توصیف و شرح تجربیات و حوادثی که در مدرسه بر او گذاشته است یا پرسش کردن از والدین به عنوان روشی برای کسب اطلاعات. مهارت های سخن گفتن بسیار مهمند، زیرا از طریق زبان است که کودک فرا می گیرد چگونه با دیگران ارتباط برقرار کند.

◀️ صبر کنید تا کودک سرگرم فعالیتی شود
دقت کنید چه هنگام کودک سرگرم فعالیتی می سود، آن گاه به او نزدیک شوید و به تدریج سر صحبت را با او باز کنید.

◀️ کمی مکث کنید و فعالیت کودک را نظاره کنید
سعی کنید سر در بیاورید کودک چه کار می کند و به هدف او از انجام دادن آن کار پی ببرید. برای مثال، روی مبل بنشینید و دخترتان را که در حال کلنجار رفتن با یک بازی جدید کامپیوتری است نگاه کنید، یا هنگامی که پسرتان روی یک طرح علمی مدرسه کار می کند، کنار او بنشینید.

◀️ به نظرات فرزندتان پاسخ دهید
برای پاسخ به درخواست ها، سوالات و نظرات کودک خود آماده و در دسترس او باشید. ” بابا، ببین چند تا ناو جنگی را غرق کرده ام!” با علاقه اظهارنظر کنید یا پاسخ دهید. ” تا حالا چند امتیاز آورده ای؟”

◀️ اگر با واکنش منفی او مواجه شدید، تنهایش بگذارید
اگر حضور شما باعث ناراحتی او می شود و آرامشش را بر هم می زند، تنهایش بگذارید. اگر دستپاچه می شود یا خجالت می کشد و یا به طریقی نشان می دهد که می خواهد تنها باشد، او را به حال خود بگذارید. بعدا فرصت های زیادی برای با او بودن پیدا می کنید.

◀️ بیشتر نظر بدهید
درباره فعالیت کودک با علاقه و به طور مختصر نظر دهید و یا از او سوال کنید.

◀️ به گفت و گو ادامه دهید
اگر کودک به سوال شما پاسخ داد با سوال دیگری از شما پزسید، به گفت و گو با او ادامه دهید.

◀️ اطلاعات خود را با کودک تقسیم کنید
ارتباط فرآیندی دو طرفه است. از سوالات پی در پی اجتناب کنید. داوطلب شوید تا اطلاعاتی درباره تجربیات، مسائل مهمی که در آن روز برایتان اتفاق افتاده، نظرات، عقاید و احساسات خود به کودک بدهید، اما به گونه ای که بتوانید ارتباطی دو جانبه میان خود و کودک برقرار سازید. این نوع کنش و ارتباط متقابل، مهارت های سخن گفتن را در کودک پرورش می دهد.

◀️ کنش های متقابل را مختصر کنید
ارتباط های کوتاه مدت که تقریبا از 30 تا 60 ثانیه بیشتر طول نمی کشند، اثر بهتری دارند. کودکان اغلب در مدت زمان های کوتاه بهتر می توانند صحبت کنند. علاقه آنان به بحث درباره یک مساله ممکن آسا خیلی سریع تغییر کند، به خصوص اگر فعالیت دیگری توجه آنان را جلب کند.

✳️ #کتاب_برای_همه_پدرها_و_مادرها
❇️ #متیو_ساندرز_ترجمه_نوشین_شمس
#دامهایی_که_والدین_در_آنها_گرفتار_میشوند

بررسی

دندان‌هاي شيري مهم‌اند : دندان‌هاي شيري سالم، كودكان زيبا

دندان‌هاي شيري مهم‌اند معاينات دندان‌پزشكي كودكان بايد بسيار زود به دندا‌ن‌پزشكي برده شوند…