دوره جامع رواندرمانی شناختی – رفتاری کودک
سرپرست علمی : دکتر اسما عاقبتی
هزینه : ۲۳۰۰
مدت : ۱۱۰ ساعت
شروع دوره : یک ماه و نیم دیگه
تلفن : ۰۲۱۸۶۰۱۴۳۲۰
۰۹۰۱۳۳۶۸۷۳۸

بررسی

دوره مربیگری مهارت های زندگی بزگسالان

دوره مربیگری مهارت های زندگی بزگسالان دکتر زینت السادات میرغفوریان,مدرس تخصصی مهارت های زن…