دوره جامع رواندرمانی شناختی – رفتاری کودک
سرپرست علمی : دکتر اسما عاقبتی
هزینه : ۲۳۰۰
مدت : ۱۱۰ ساعت
شروع دوره : یک ماه و نیم دیگه
تلفن : ۰۲۱۸۶۰۱۴۳۲۰
۰۹۰۱۳۳۶۸۷۳۸

بررسی

مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوان

عنوان : مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوان شروع : ۹۶۰۹۱۶ و ۹۶۰۹۱۷ طول دوره :۱۶ ساعت هزینه ثب…