تشویق کودک به مستقل بازی کردن

کودکان بهتر از نوزادان می توانند خود را سرگرم کنند. در واقع دوران کودکی پر از هیجانات و اکتشافات بزرگ است، زیرا کودک روزبه روز توانایی بیشتری در انجام دادن سرگرمی ها و بازی های پیچیده به دست می آورد. اما آنان به طور کلی نمی توانند به معنای واقعی با سایر کودکان بازی مشترکی انجام دهند. آن ها به موازات یکدیگر به بازی مشغول می شوند و در واقع در کنار هم بازی می کنند بدون این که مقررات مشترکی داشته باشند و هر یک غرق بازی خود می شود. بازی کودکان بسیار مهم است. آن ها از طریق بازی کردن درباره دنیای پیرامون خود مسائل فراوانی یاد می گیرند. آن ها کشف می کنند که اشیا شکل، اندازه، رنگ، جنس، نام و استفاده های متفاوتی دارند و صداهای مختلفی تولید می کنند.
بازی کودکان نتایج و اهداف مهم تر دیگری نیز دربر دارد. کودکان با بازی کردن می توانند یکدیگر را ملاقات کنند و یاد می گیرند که با سایر کودکان ارتباط برقرار نمایند. بازی کودکان برای والدین نیز بسیار مفید است و آن ها می توانند گهگاهی در بازی کودکان شرکت کنند بدون این که دخالتی در مهار کردن بازی داشته باشند.
علاوه بر این، هنگام بازی با کودکان ممکن است مشکلاتی پدیدار شود. اگر کودک فقط بخواهد با افراد بزرگسال بازی کند و از تنهایی بازی کردن امتناع کند، در واقع والدین خود را به ستوه می آورد، به طوری که هنگام بیداری کودک، والدین اصلا استراحتی ندارند. اگر هر بار که والدین به بازی کودک نگاه نمی کنند او گریه می کند و مداوم دنبال آنان می چرخد، وقت آن رسیده که به او مستقل و به تنهایی بازی کردن را یاد دهند. بسیاری از این مشکلات کاملا طبیعی است و همه کودکان دوران آویزان شدن و وابسته بودن به پدر و مادر را سپری می کنند. ممکن است کودک بخواهد تمام روز دنبال شما بیاید و هرگاه در جلوی دیدش نباشید نگران و دلواپس شود. این مشکل معمولا کم کم و به مرور زمان حل می شود.

✳️ #کتاب_برای_همه_پدرها_و_مادرها
❇️ #متیو_ساندرز_ترجمه_نوشین_شمس
#دامهایی_که_والدین_در_آنها_گرفتار_میشوند

بررسی

دندان‌هاي شيري مهم‌اند : دندان‌هاي شيري سالم، كودكان زيبا

دندان‌هاي شيري مهم‌اند معاينات دندان‌پزشكي كودكان بايد بسيار زود به دندا‌ن‌پزشكي برده شوند…