آزمون رورشاخ و دیگر اختلالات اضطرابی (قسمت هفتم)

چندین متغیر رورشاخ با اضطراب در ارتباط اند که شامل مقیاس M، l و مقیاس اضطراب الیزر است.

به­طورکلی دو دسته از مطالعات در مورد رابطه­ی رورشاخ و اختلالات اضطرابی مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از این مطالعات توسط رویتر و کوهن (1992) صورت گرفت که 22 بیمار پانیک  به همراه آگورافوبیا را باچندین گروه دیگر از بیماران مقایسه کرد. جالب بود که بیماران پانیک نمرات بسیار پائین تری را از دیگر گروه ها در نمره وزن رنگ بدست آوردند. این گروه نیز در پاسخ غذا نمرات پایین­تری را بدست آوردند.

مطالعه دوم توسط روزنبرگ و اندرسون انجام شد که 41 بیمار با اختلال پانیک ، 11 بیمار با اختلال اضطراب فراگیر ، 14 بیمار با اختلال افسردگی عمده و 18 شرکت کننده نرمال را با استفاده از گروه های نمره گذاری راپاپورت ، گریل و شافر و دو طبقه از سیستم جامع مقایسه کردند. مهمترین تفاوت ها مابین گروه افسرده بود که نمرات پایینی را در پاسخ به آزمون کسب کردند. این مطالعه نشان داد که بیماران پانیک تفاوت قابل توجهی از دیگر گروه ها در نمره کلی پاسخ به رنگ ها ندارند.

  • کارگاه آنلاین طرحواره درمانی

    جهت مشاهده کلاس آموزش کلیک نمائید وبینار طرحواره درمانی مطالب مشابه پیشنهادی برنامه برگزار…
  • آموزش های آنلاین

    آموزش های آنلاین یک سمینار آنلاین است که تحت وب برگزار می گردد و شرکت کنندگان می توانند بد…
  • جذب نیروی متخصص در مرکز مشاوره احیا

    قابل توجه اساتید،اعضای هیئت علمی و متخصصین مجرب حوزه روانشناسی و مشاوره مرکز خدمات روانشنا…

بررسی

اهداف و کاربرد های نوروفيدبك چيست؟

اهداف و کاربرد های نوروفيدبك چيست؟ نوعي خود تنظيمي مغز است. كه در طي آن با آگاه ساختن فرد …