آزمون رورشاخ و اختلال افسردگی (قسمت پنجم)

اکسنر (1999) گزارش کرد که نمرات بالای افسردگی در رورشاخ، همبستگی بسیار بالایی با تشخیص این موضوع دارد که مشکلات جدی عاطفی وجود دارد. علاوه بر این گانلن، مطرح کرد که رورشاخ برای تشخیص افسردگی مفید است. اکسنر مطرح کرد مقیاس های دیگری وجود دارند که ممکن است دقیق تر از رورشاخ افسردگی را بسنجد که شامل: MMPI یا مقیاس افسردگی بک است.

در برخی از پژوهش ها که از آزمون رورشاخ استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد كه شاخص افسردگي رورشاخ مي تواند براي تشخيص افسردگي و نابهنجاري هاي خُلقي بيماران افسرده مورد استفاده قرار گيرد. دو يافته كه نيازمند وارسي بيشتر هستند، فراواني بالاي مؤلفة دوم از مادة چهارم شاخص افسردگي و فراواني پايين مادة اول اين شاخص در هردو گروه است.

  • کارگاه آنلاین طرحواره درمانی

    جهت مشاهده کلاس آموزش کلیک نمائید وبینار طرحواره درمانی مطالب مشابه پیشنهادی برنامه برگزار…
  • آموزش های آنلاین

    آموزش های آنلاین یک سمینار آنلاین است که تحت وب برگزار می گردد و شرکت کنندگان می توانند بد…
  • جذب نیروی متخصص در مرکز مشاوره احیا

    قابل توجه اساتید،اعضای هیئت علمی و متخصصین مجرب حوزه روانشناسی و مشاوره مرکز خدمات روانشنا…

بررسی

اهداف و کاربرد های نوروفيدبك چيست؟

اهداف و کاربرد های نوروفيدبك چيست؟ نوعي خود تنظيمي مغز است. كه در طي آن با آگاه ساختن فرد …