سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵
> افسردگی در کودکان و نوجوانان

افسردگی در کودکان و نوجوانان

افسردگی در کودکان و نوجوانان

افسردگی در کودکان و نوجوانان در سالهای اخیر وجود افسردگی در کودکان و نوجوانان نه تنها محرز دانسته شده است، بلکه نظر بر این است که افسردگی کودکی می تواند مشکلات جدی برای سلامت عمومی ایجاد کند. به گونه ای که پژوهش ها نشان داده است که شناسایی افسردگی های کودکی و نوجوانی می تواند […]

، ، ، ادامه مطلب