دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
> محسن میرزاآقا

نارسیسیزم ، نگاه و عمل ارزش محور Idealization and Devaluation

نارسیسیزم ، نگاه و عمل ارزش محور Idealization and Devaluation

نگاه و عمل ارزش محور ( نارسیسیزم ) مفهوم نارسیسیزم یا خودشیفتگی به دلمشغولی در خصوص ارزش خود و سلسه مراتب اجتماعی این ارزش مربوط است. این ارزش از طریق درک نظر دیگران در خصوص خودْ تصدیق و یا تکذیب می‌شود. همه ما در خصوص مراتب اجتماعی ارزش خود آسیب پذیریم. شخصیت نارسیسیستیک یا خودشیفته […]

ادامه مطلب

غرور و شرم ، مادر حریص و حسود pain of trauma شرم بنیادی

غرور و شرم ، مادر حریص و حسود pain of trauma  شرم بنیادی

شرم و غرور ، مادر حریص و حسود غرور ، شرم، حسد و خشونت از هیجان‌های همراه با خودشیفتگی‌اند. غرور هیجانی طبیعی است که در اثر انجام عملی برجسته و یا پیروزی در غلبه بر مانع یا موفقیت در چالش تجربه می‌شود. ظرفیت تجربه این هیجان زمانی شکل می‌گیرد که آگاهی به خود، و فهم […]

، ادامه مطلب

توجه به درون بدن : راهی برای تسکین درد و تنش (interoceptive awareness)

توجه به درون بدن : راهی برای تسکین درد و تنش (interoceptive awareness)

توجه به درون بدن : راهی برای تسکین درد و تنش توجه به درون بدن : راهی برای تسکین درد و تنش  چه فرقی بین توجه به بوی نان تازه و توجه به نفس در مجرای بینی وجوددارد؟ هر دو شکلی از توجه هستند، اما سمت و سوی توجه در این دو حالت از تجربه […]

، ادامه مطلب

در آمدی بر خودشیفتگی

در آمدی بر خودشیفتگی

در آمدی بر خودشیفتگی اصطلاح خودشیفتگی ریشه در توصیفهای بالینی دارد و [ نخستین بار ] پل ناک در سال ۱۸۹۹ آن را برای اشاره به نگرش کسانی به کار برد که با بدن خود آن گونه رفتار می کنند که به طور معمول با بدن یک مصداق امیال جنسی رفتار می شود. به بیان […]

، ادامه مطلب

یک فیلسوف اگزیستانسیالیستی

یک فیلسوف اگزیستانسیالیستی

یک فیلسوف اگزیستانسیالیستی   “اگر همه چیز را دربارۀ جهان، گذشته، خدا، زندگی ِ پس از مرگ، زندگی ِ پیش از مرگ بدانید، امّا ندانید که چگونه می‌توان رنج نبرد، همۀ آن دانستن‌ها سودی ندارند..” مصطفی ملکیان 🌱 «..در افسانه‌ای آمده است که امپراطور چین همۀ مُورّخان روزگار خود را جمع کرد و گفت، می‌خواهم […]

ادامه مطلب

رابطۀ فروید و فلسفه

رابطۀ فروید و فلسفه

رابطۀ فروید و فلسفه رگه‌های حضور فلسفه در نظریۀ فرویدی را نمی‌توان با مطالعۀ منابع ارجاعی او یا سرچ نام فیلسوفان در مجموعه آثار وی مشاهده کرد. ردپای دانش فلسفی ژرف فروید را بایستی در سطح مبانی و مبادی اندیشه، و استفادۀ وی از دستگاه مفاهیم و واژگان مختلف سراغ گرفت. فروید و بسیاری از […]

، ادامه مطلب

نکاتی پیرامون رابطۀ فروید و فلسفه

نکاتی پیرامون رابطۀ فروید و فلسفه

نکاتی پیرامون رابطۀ فروید و فلسفه در فضای گروه‌های مجازی چندین بار شاهد رد و بدل نظراتی دربارۀ روانکاوی و فلسفه بوده‌ام، حتی جزوه‌ای هم با این عنوان دست به دست می‌شود. متأسفانه غالب آن نظرات و این مطالب از حیث نظری فاقد اهمیت و دقت بوده‌اند. اما اینکه برخی از این دست نظریات غیرعلمی […]

، ، ، ، ، ، ، ، ، ادامه مطلب

اشکال امروزی هیستری

اشکال امروزی هیستری

اشکال امروزی هیستری در طی قرن بیستم هیستری مطابق با ذات خود که همان استفاده از فرم های فرهنگی جدید برای حفظ توهم انفعال است شکل های بارز خود را تغییر داد. ایجاد امتیازات اجتماعی جدید ویژه زنان در کنار آثار باقی مانده از اسطوره ویکتوریایی زن به عنوان موجودی ضعیف و بی گناه که […]

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ادامه مطلب

اسطوره های انفعال

اسطوره های انفعال

اسطوره های انفعال یکی دیگر از اسطوره های انفعال در دهه ۱۹۶۰ عبارت بود از انفعال نسبت به رژیم غذایی. ” تو آن چیزی هستی که می خوری”. از آن زمان شخصیت های هیستریک تمایل پیدا کردند که خود را تحت سلطه انواع سندرم احساس کنند. برخی پزشکی و برخی روان شناختی. برخی خود را […]

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ادامه مطلب

هیستری هنوز هم وجود دارد

هیستری هنوز هم وجود دارد

 آیا هیستری هنوز هم وجود دارد؟ درک شخص هیستریک به معنی درک کامل عقده ادیپ و تمامی گونه های آن است. شخصیت های هیستریک دارای ویژگی ها و تعارضاتی هستند که ریشه در مرحله ادیپال رشد داشته اما آشکارا به مرحله مقعدی و دهانی پسرفت نمی کنند. اصلی ترین مکانیسم دفاعی این افراد سرکوبی است […]

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ادامه مطلب