گم شدن کودکان

همه می دانند که کودکان نوپا خیلی زود گم می شوند. کاملا منطقی است که والدین از دور شدن کودکان خود نگران باشنو، زیرا ممکن است وسط خیابان بپرند، با اتومبیل تصادف کنند یا غریبه ها آنان دچار بدزدند. بدیهی است که این خطرات برای کودکان 2 ساله، که دوست دارند مداوم بازی های قایم شدنی بکنند، آشکار نیست. کودکان ممکن است موقع خرید کردن، پیل ده روی در خیابان یا حتی هنگام بازی در حیاط خلوت گم شوند. بعضی از کودکان هرگاه فرصتی پیدا می کنند، سریع می دوند و از والدین خود دور می شوند. والدینی که در این مورد با من صحبت می کردند، می گفتند در یک لحظه این اتفاق افتاد. کافی است پدر و مادر فقط یک لحظه سرشان را برگردانند تا کودک ناپدید شود. کودکانی که این کارها را دوست دارند، هنگام راه رفتن نمی خواهند دست پدر و مادر خود را بگیرند. ممکن است به نظر شما کاملا بدیهی باشد، اما مهم ترین کار برای از بین بردن این رفتار در کودکانی که مداوم به این طرف و آن طرف سرک می کشند و سریع گم می شوند، این است که آن هارا تشویق کنیم همیشه نزدیک پدر و مادر خود باشند. دست کم در ابتدا باید طوری با کودک رفتار کنید که نزدیک ماندن به شما برای او بسیار رضایت بخش تر از جست وجو و کاوش کردن اطرافش باشد.

☸ کمی وقت صرف کنید و به کودک بیاموزید همیشه نزدیک والدین خود راه برود
برای این کار می توانید از قبل برنامه ریزی کنید و مدت پنج تا هفت دقیقه در اطراف خانه با کودک به گردش بروید. شما نباید به خاطر این که کودک از شما دور می سود و نداد به این طرف و آن طرف می رود کمتر او را بیرون ببرید. برعکس، باید به او فرصت های بیشتری بدهید تا رفتار درست را یاد بگیرد. از گردشی کوتاه مدت، مثلا دو دقیقه ای، به گوشه خیابان شروع کنید. مدت گردش بعدی را کمی بیشتر کنید، تا حدی که به پیاده روی 10 دقیقه ای بینجامد.

? خود را آماده کنید قبل از اینکه از خانه خارج شوید، خود را با یک ماکت کشمش یا آب نبات های ترم مجهز کنید تا اگر کودک نزدیک و در کنار شما راه رفت به او ما اش دهید.

✳️ #کتاب_برای_همه_پدرها_و_مادرها
❇️ #متیو_ساندرز_ترجمه_نوشین_شمس
#دامهایی_که_والدین_در_آنها_گرفتار_میشوند

بررسی

بیماری روزئولا در نوزادان و کودکان:علل،علائم و درمان

بیماری روزئولا در نوزادان و کودکان:علل،علائم و درمان داروی روزئولا،علت روزئولا،علائم روزئو…