گاز گرفتن کودک

هرگاه کودک کسی را گاز می گیرد، او را مورد توجه قرار دهید
هنگامی که کودک بدون این که به سایر کودکان آزار برساند یا آنان را گاز بگیرد مشغول بازی است، به او توجه کنید یا در مورد بازی خوب او نظر خود را بگویید.

به کودک یک دستور پایان دهنده بدهید
هرگاه کودک خواست کودک دیگری را گاز بگیرد یا واقعا او را گاز گرفت، فورا جلو بیایید و به او قاطعانه دستور دهید این کلر را نکند.

به عنوان تنبیه از روش زمان سکوت یا محروم کردن موقت استفاده کنید
فورا از یکی از روش های تنبیهی استفاده کنید، مثلا او را وادار کنید به مدت 3 دقیقه در جایی ساکت بنشیند (زمان سکوت) یا به مدت سه دقیقه خارج از آن محل ساکت بماند (محروم کردن موقت). در صورت لزوم آن قدر از این مرحله و مرحله قبلی استفاده کنید تا کودک دست از رفتار ناشایست خود بردارد.

به کودک اجازه دهید دوباره به بازی و فعالیت خود ادامه دهد
پس از گذشت 3 دقیقه به کودک اجازه دهید دوباره به بازی خود برگردد تا بازی بدون گاز گرفتن را تمرین کند.

در صورتی که هیچ کار بد دیگری انجام نداد، به او پاداش دهید
اگر کودک توانست تا انتهای بازی کسی را گاز نگیرد، پاداش مورد علاقه اش را به او بدهید، مثلا پاستیل ، بیسکویت دلخواهش یا تعریف کردن یک داستان برایش توضیح دهید که چرا رفتار او شما را خوشحال کرده است.
با کمی تغییر در این روش، می توانید با رفتار ناشایست دیگر کودک، یعنی مو کشیدن، مبارزه کنید، البته قبل از اینکه کودک را از طریق روش زمان سکوت یا محروم کردن موقت تنبیه کنید، کودک را وادار نمایید چند ثانیه ای موی خودتان یا کودک دیگری را لمس و نوازش کند. در صورتی که کودک از خود مقاومت نشان داد یا تقلا کرد، کافی است رفتار درست را به او نشان دهید و کمک کنید آن را انجام دهد و به اعتراض او توجه نکنید.

✳️ #کتاب_برای_همه_پدرها_و_مادرها
❇️ #متیو_ساندرز_ترجمه_نوشین_شمس
#دامهایی_که_والدین_در_آنها_گرفتار_میشوند

بررسی

دندان‌هاي شيري مهم‌اند : دندان‌هاي شيري سالم، كودكان زيبا

دندان‌هاي شيري مهم‌اند معاينات دندان‌پزشكي كودكان بايد بسيار زود به دندا‌ن‌پزشكي برده شوند…