عنوان : گارگاه مربیگری مهارت های ده گانه زندگی کودک و نوجوان

شروع :  یکشنبه ها 960411 و 960418 و 960425

طول دوره : 24ساعت

هزینه ثبت نام : 400  تومان

مدرس / مدرسین : خانم سارا گودرزی

سرفصل آموزشی :  مهارت های خودآگاهی- ارتباط موثر- روابط بین فردی- مقابله با استرس- تفکر نقاد- تفکر خلاق- حل مساله- تصمیم گیری- کنترل خشم

بررسی

مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوان

عنوان : مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوان شروع : 960916 و 960917 طول دوره :16 ساعت هزینه ثب…