عنوان : کارگاه مربیگری مشاوره گروهی با تاکید بر سایکودرام

شروع : 28 29 مرداد ماه 1396

طول دوره : 16 ساعت

هزینه ثبت نام : 360 هزار تومن

مدرس / مدرسین : دکتر نازنین هنرپروران

سالن برگزاری: طبقه سوم اتاق1

سرفصل آموزشی : مقدمه ایی بر کار گروه (تعاریف-انواع گروه درمانی هنجارهای گروه)

ویژگیها و آمادگی های گروه درمانگر همراه با کار عملی همراه با کار عملی

فرآیند رشد گروه(مرحله آغازین انتقال کار پایانی و انجام عملی تکنیک های هر مرحله

رهیافت فلسفی و اصول سایکودرام

مراحل تحولی روانی آموزش تءوری فنون سایکودرام

تکنیک های سایکودرام

اجرا و تشکیل گروه درمانی همراه سوپرویژنی

بررسی

دوره آموزشی تربیت روان درمانگر کودک

 مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار می کند: #ثبت_نام_دوره_بيستم_و_يكم #بروشور_دوره_آموزشی_11…