کارگاه تخصصی فنون و مهارت های مداخله در زوج درمانی

شیراز
☯️ مدرس:دکترعلیرضا بوستانی پور
?گواهی از مرکزمشاوره دانشگاه تهران
⌛️تاریخ برگزاری :21و22اردیبهشت
☎️ 09178772818❣️07136277345
? @shz_psycholog

بررسی

کارگاه تخصصی درمان سیستمی اختلالات اضطرابی در شیراز

کارگاه تخصصی درمان سیستمی اختلالات اضطرابی ☯️ مدرس: دکتر علیرضا بوستانی پور ?اعطای گواهی ا…