کارگاه تخصصی فنون و مهارت های مداخله در زوج درمانی

شیراز
☯️ مدرس:دکترعلیرضا بوستانی پور
💠گواهی از مرکزمشاوره دانشگاه تهران
⌛️تاریخ برگزاری :۲۱و۲۲اردیبهشت
☎️ ۰۹۱۷۸۷۷۲۸۱۸❣️۰۷۱۳۶۲۷۷۳۴۵
🆔 @shz_psycholog

بررسی

کارگاه تخصصی درمان سیستمی اختلالات اضطرابی در شیراز

کارگاه تخصصی درمان سیستمی اختلالات اضطرابی ☯️ مدرس: دکتر علیرضا بوستانی پور 💠اعطای گواهی ا…