کارگاه تخصصی درمان سیستمی اختلالات اضطرابی

☯️ مدرس: دکتر علیرضا بوستانی پور
?اعطای گواهی از مرکز مشاوره دانشگاه تهران
⌛️تاریخ : 20اردیبهشت

☎️ 09178772818♡07136277345
? @shz_psycholog

بررسی

کارگاه تخصصی فنون و مهارت های مداخله در زوج درمانی در شیراز

کارگاه تخصصی فنون و مهارت های مداخله در زوج درمانی شیراز ☯️ مدرس:دکترعلیرضا بوستانی پور ?گ…