چند رهنمود در خصوص از بين بردن نافرماني در كودكان:

با دور از دسترس نگه داشتن وسائل خطرناك، خانه را به جاي امني مبدل كنيد تا مكان هايي كه كودك نبايد به آن ها نزديك شود كمتر شود
با كم كردن تعداد دفعات “نه” گفتن به بچه ها، از هر مقرراتي ارزش و اهميت بيشتري پيدا مي كند.

به كودك نزديك شويد
اگر كودك كاري انجام مي دهد كه احتياج به إصلاح دارد، به او نزديك تَر شويد.

با لحني قاطع و خونسرد به او “نه” بگوييد
دستان را محكم بگيريد و خونسرد و با لحني قاطع با او صحبت كنيد. “نه، دست نزن.” با اين كار شما آسيبي به كودك نمي رسانيد. در واقع از اين روش مي توانيد به جاي كتك زدن استفاده كنيد. وقتي به كودك نه مي گوييد، اخم كنيد و سر خود را به چپ و راست تكان دهيد.

فعاليت ديگران به او پيشنهاد كنيد
اگر كودك به كار خود ادامه داد، به او پيشنهاد كنيد كار ديگري انجام دهد. مثلا اگر دم گربه را مي كشد، به او بگوييد “نه”، سپس به او نشان دهيد چگونه مي تواند به جاي آن، گربه را ناز كند. “نه، پيشي را اذيت نكن. اين طوري نازش كن.” به محض اين كه كودك با پيشنهادات شما موافقت كرد و كار مناسب را انجام داد، او وا تحسين كنيد.

به غرغر يا اعتراض او توجه نكنيد
گاهي اوقات وقتي از اين طريق كار بد كودك را إصلاح مي كنيد، شروع به غر زدن و يا گريه كردن مي كند. كافي است به اعتراضش توجه نكنيد.

براي تنبيه كردن كودك از روش زمان سكوت استفاده كنيد
اگر كودك در ساعات ديگر روز دوباره آن رفتار را ترك كرد، به مدت يك دقيقه او را در پارك كودك يا صندلي اش بگذاريد تا آرام گيرد.

گاز گرفتن و مو كشيدن
كودكان نوپا با گاز گرفتن باعث بروز صدمات ناجور و دردناكي در ساير كودكان مي شوند. صرف نظرات دردناك بودن، ممكن است با گاز گرفتن پوست پاره شود و به راحتي عفونت كند. گاز گرفتن رفتاري كاملا غير قابل قبول و ناشايست است و بايد با قاطعيت با آن برخورد كنيد. بعضي از كودكان به اين خاطر گاز مي گيرند كه نمي توانند آن طور كه دلخواهشان است رفتار كنند، بعضي ديگران روي خشم و ناراحتي گاز مي گيرند و برخي ديگر اين كار را فقط به اين خاطر انجام مي دهند تا ببينند چه اتفاقي مي افتد. گاهي اوقات كودكان نوپا مو مي كشند و يا كودكان ديگران مي زنند. بعضي اوقات هم هدف اصلي آنان، خود والدين هستند.بعضي از والدين با گاز گرفتن و زدن متقابل كودك مي خواهند از بروز اين رفتار در او جلوگيري كنند. آن ها معتقدند اگر كودك خودش احساس دردي را كه گاز گرفتن و يا زدن ايجاد مي شود حس كند، ديگر اين رفتار را تكرار نمي كند. متاسفانه با اين روش كودك دقيقا همان رفتاري را كه مي خواهيد جلويش را بگيريد، از شما الگوبرداري مي كند. راه مبارزه و فائق آمدن بر گاز گرفتن اين است كه از همان مراحل أوليه بر كودك نظارت كامل داشته باشيد. بايد چند روزي كودك را هنگام بازي با ساير بچه ها دقيقا زير نظر بگيريد تا در صورت لزوم سريعا اقدام كنيد.

✳️ #کتاب_برای_همه_پدرها_و_مادرها
❇️ #متیو_ساندرز_ترجمه_نوشین_شمس
#دامهایی_که_والدین_در_آنها_گرفتار_میشوند

بررسی

کودکان امروز خودشیفته می شوند : خودشیفتگی کودک

خودشیفتگی کودک چرا کودکان امروز خودشیفته می شوند؟ افراد خودشیفته معتقدند که خاص و بی همتا …