پیشرفت مهارت غذا خوردن در کودکان نوپا

☸ انتظار نداشته باشید کودک همه غذای موجود در بشقابش را بخورد

بهتر است مقدار کمی غذا در بشقاب کودک بریزید و بگذارید اگر گرسنه است خودش درخواست غذای بیشتر کند، نه این که به خاطر یک یا دو قاشق آخر جاروجنجال به پا شود. انتظار نداشته باشید که همه نیازهای مواد غذایی روزانه کودک را فقط در یک وعده غذایی بگنجانید.

✡ گریه زیاد در کودکان نوپا
گریه بعضی از کودکان همچنان که به پایان اولین سال زندگی او می رسند، به تدریج کم می شود، در حالی که بعضی دیگر چنین نیستند و بیش از سایر کودکان گریه می کندد. گاهی اوقات کودکانی که ذاتا بدقلق هستند و به بچه های زرزرو معروفند، با یک ناراحتی، ضربه و یا افتادن بسیار آرام گریه و زاری می کنند. اگر آن ها را در تختخواب خود قرار دهید یا در صورتی که نتوانند کار دلخواه خود را انجام دهند و یا پس از بروز اتفاقات ناراحت کننده بسیار جزئی مانند شنیدن یک صدای بلند، ممکن است با صدای بلند گریه کنند. این کودکان اغلب همراه با گریه کردن کارهایی انجام می دهند تا توجه والدین خود را جلب کنند، تا پدر و مادر آن هارا بلند کنند و در آغوش گیرند، به آنان اطمینان خاطر و دلگرمی دهند یا به آن ها نوشابه ای بدهند. این قبیل واکنش های والدین در صورتی کاملا مناسب است که کودک واقعا صدمه دیده باشد و یا بیمار و ناخوش باشد. در غیر این صورت کودکان یاد می گیرند که رفتار های ناراحت کننده آن ها باعث می شود دیگران توجه زیاد به آنان نشان دهند.بعضی از والدین مشتاق در امر بچه داری و تربیت کودک، در این مواقع احساس می کنند اگر به همه ناراحتی ها و گریه های کودک پاسخ ندهند،از او غفلت کرده و نسبت به او بی توجه بوده اند. اما بیش از حد مواظب کودک بودن بسیار اشتباه است. کودکان باید بیاموزند که از عهده چند ضربه جزئی، ناراحتی یا شکست و ناکامی یا شکست و ناکامی برآیند، بدون این که همیشه اشک از چشمانشان جاری شود.
هنگامی که کودک به خاطر مساله ای بسیار کوچک و یا بی هیچ دلیل مدام گریه سر می دهد، بهترین کار این است که اصلا به گریه او توجه نکنید و یا با خونسردی و بدون این که احساساتی از خود نشان دهید، به گریه او پاسخ دهید.
اگر کودک شدیدا گریه می کند، پیشنهادهایی را که ارائه میدهیم امتحان کنید. ولی قبل از هر کاری از خود بپرسید آیا هنگامی که کودک رفتار خوبی داشته توجه لا زن را به او کرده و وقت کافی برای او صرف نموده اید. آیا نشانه ای از وجود ناراحتی یا اختلال عاطفی در کودک دیده می شود یا شواهدی که نشان دهد کودک تجربه ای داشته که ضربه روحی بسیار شدیدی به او وارد کرده است، مثلا باعث شده علاقه ای به غذا خوردن نداشته باشد یا اخیرا تغییراتی در نحوه خوابیدن او به وجود آورده است، به ویژه موجب داشتن خواب های پریشان زیاد گردیده است؟ آیا هراسان یا نگران و یا نحس و نق نقو است؟ اگر حال عمومی کودک خوب باشد و پاسخ به آیت سوالات نه باشد، بهتر است توصیه هایی را که در متن های بعدی می آید را اجرا کنید.

✳️ #کتاب_برای_همه_پدرها_و_مادرها
❇️ #متیو_ساندرز_ترجمه_نوشین_شمس
#دامهایی_که_والدین_در_آنها_گرفتار_میشوند

بررسی

دندان‌هاي شيري مهم‌اند : دندان‌هاي شيري سالم، كودكان زيبا

دندان‌هاي شيري مهم‌اند معاينات دندان‌پزشكي كودكان بايد بسيار زود به دندا‌ن‌پزشكي برده شوند…