پیشرفت مهارت غذاخوردن در کودکان نوپا

به کودک قاشق بدهید
هنگام غذا دادن به کودک، به او قاشقی بدهید. هرگاه توانست قاشق را پر از غذا کند و آن را در دهانش بگذارد، او را تحسین و تشویق کنید. در حالی که کودک سعی می کند قاشق را بهتر در دست نگه دارد، می توانید به آرامی او را ریخت و پاش اجتناب ناپذیر است. به محض این که دیدید کودک تمایلی ندارد تا خود به غذا خوردن ادامه دهد، خودتان به او غذا دهید.

✡ به تدریج از کمک کردن کم کنید
هنگامی که کودک مهارت بیشتری در استفاده کردن از قاشق به دست آورد، به تدریج از کمک های خود کم کنید. این بدان معناست که کودک بهتر و بیشتر می تواند در خوردن غذا استقلال داشته باشد. ضمنا در ابتدا باید ریخت و پاش زیادی را تمیز کنید.

? هر از چندگاهی کودک را با غذایی جدید آشنا کنید
توجه کنید که در چه ساعتی از روز کودک احساس گرسنگی بیشتری می کند، و درست در همان زمان تک تک غذاهای جدیدی را در وعده غذایی او بگنچانید. ابتدا مقدار کمی از غذای جدید را همراه با غذاهایی که کودک از قبل با آن ها آشنایی دارد و مورد قبول اوست،: به کودک بدهید. اگر کودک غذاهای جدید را پذیرفت، او را تحسین کنید و اسم آن غذا را به او بگویید.

☯ فرصت هایی ایجاد کنید تا کودک از طریق مشاهده بیاموزد
کودکان نوپا بسیاری از آداب غذاخوردن را با نگاه کردن به غذاخوردن خواهر یا برادر بزرگ تر و والدین خود می آموزند. بنابراین از 12 تا 18 ماهگی، گاهی اوقات به کودک اجازه دهید در صندلی بلند خود سر میز غذا و د کنار سایر اعضای خانواده غذا بخورد.

⚛ هنگام غذاخوردن رفتارهای خوب کودک را تشویق کنید
هنگامی که کودک درست غذا می خورد، از طریق زیاد تشویق کردن و توجه کردن به او می توانید رفتارهای خوب و مناسب غذا خوردن را در او تشویق کنید. هنگامی که کودک غذای جدیدی را امتحان می کند، برای اولین بار بدون این که غذایی از قاشق بریزد آن را در دهانش می گذارد، بدون وول خوردن در صندلی بلند خود می نشیند یا پس از درست جویدن لقمه غذا آن را می بلعد، با او صحبت کنید، به او لبخند بزنید و نوازشش کنید.

☸ هرگز به رفتارهای نامناسب کودک هنگام غذاخوردن پاداش ندهید
اگر هنگام غذا خوردن رفتارهای نامناسبی از کودک سر می زند، به او توجه مثبت نشان دهید. وقتیکه کودک تف میکند، غذا را می ریزد و یا قاشق و چنگال، کاسه یا فنجان هارا روی زمین می اندازد، هرگز به او نخندید. اولین و بهترین کاری که می توانید بکنید این است که اصلا به او توجه نکنید. سر خود را برگردانید و به او نگاه نکنید و فقط 10 تا 15 ثانیه صبر کنید تا از رفتار ناجور خود دست بردارد. وقتی کودک از کلر خود دست کشید دوباره به او نگاه کنید، به او غذا دهید و سپس به محض این که درست غذا خوردن را شروع کرد، به او توجه مثبت نشان دهید.

✳️ #کتاب_برای_همه_پدرها_و_مادرها
❇️ #متیو_ساندرز_ترجمه_نوشین_شمس
#دامهایی_که_والدین_در_آنها_گرفتار_میشوند

بررسی

دندان‌هاي شيري مهم‌اند : دندان‌هاي شيري سالم، كودكان زيبا

دندان‌هاي شيري مهم‌اند معاينات دندان‌پزشكي كودكان بايد بسيار زود به دندا‌ن‌پزشكي برده شوند…