بزرگداشت دکتر حیدرعلی هومنمراسم بزرگداشت دکتر حیدرعلی هومن، پدر روانسنجی ایران، در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار می شود.

مراسم بزرگداشت دکتر حیدرعلی هومن، پدر روانسنجی ایران، با حضور جمع کثیری از بزرگان و صاحبنظران، اساتید و دانشجویان استاد گرانقدر، دکتر حیدرعلی هومن، در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ساعت 2:30 تا 4:30 بعد از ظهر، در تاریخ 18 آذرماه 1393، برگزار می شود.

در این مراسم، ضمن مروری بر خدمات ارزشمند آن فقید، با فرازهایی از زندگی پربار دکتر حیدرعلی هومن مطرح شده و شرکت کنندگان و مهمانان، از بیانات اساتید بزرگ حوزه روانشناسی و روانسنجی ، جناب آقای دکتر غلامعلی افروز، جناب آقای دکتر احمد به پژوه، جناب آقای دکتر دلاور، و سایر بزرگان فرهیخته، بهره مند خواهند شد.

این مراسم، با حضور خانواده محترم دکتر حیدرعلی هومن برگزار خواهد شد و دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، میزبان این همایش خواهد بود.

بررسی

جذب نیروی متخصص در مرکز مشاوره احیا

قابل توجه اساتید،اعضای هیئت علمی و متخصصین مجرب حوزه روانشناسی و مشاوره مرکز خدمات روانشنا…