نهمین کنگره بین‌المللی روان‌درمانی/اجلاس آسیایی

محورهای کنگره

  • رویکرد روان‌تحلیلی
  • رویکرد روان‌پویشی
  • رویکرد شناختی ـ رفتاری
  • رویکرد سیستمی
  • هنردرمانی
  • روان‌درمانی مذهبی و معنوی
  • فرهنگ و روان‌درمانی
  • اخلاق در روان‌درمانی
  • روان‌درمانی و جغرافیای پساجنگ

تمدید ارسال خلاصه مقالات 15 اسفند1394

تلفن تماس: 09355531575 – 02188282147

سایت نهمین کنگره بین‌المللی روان‌درمانی

بررسی

نخستین کنگره ملی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی

نخستین کنگره ملی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی محورهاي همايش———R…