نحسی کودک

تقریبا همه پدر و مادرها چیزهایی در مورد “دو سالگی و سه سالگی وحشتناک” شنیده اند؛ وقتی که کودک آرام و سازگار یکباره مبدل به هیولایی پر توقع، لجباز و ناسازگار می شود. بعضی از کودکان نوپا هنگامی که اجازه ندارند کاری را انجام دهند و یا حتی گاهی بدون هیچ دلیل مشخصی، بسیار بدخلاق و نحس می شوند. آنچه باعث نحس شدن آن ها می شود گاهی خیلی پیش پا افتاده است؛ به عنوان مثال وقتی که نمی توانند یک تکه مازل را در جای خودش قرار دهند یا در پاکت کشمش رل باز کنند. اولین باری که کودکی نحس می شود، والدینش ساکت و مبهوت می مانند، به خصوص اگر این وضع مثلا در سوپر مارکت رخ دهد.
بعضی از کودکان نحس برای مدت کوتاهی، فقط 10 تا 30 ثانیه، نحسی می کنند، در صورتی که بعضی دیگر در همان شرایط ممکن است ساعت ها به جیغ زدن و فریاد کردن ادامه دهند. آنان ممکن است خود را به کف زمین بیندازند، اش با را پرت کنند، پای خود را به زمین بکوبند، و حتی آن قدر نفس خود را حبس کنند تا چند ثانیه بیهوش شوند. بسیار وحشتناک است که کودک خود را به خاطر کمبود اکسیژن کبود ببینید، اما بدانید او بالاخره نفس می کشد. نحسی ممکن است نشانه اختلالات روانی شدیدتری باشد، به ویژه اگر به طور دائم و برای مدتی طولانی ادامه پیدا کند. بهتر است که در همان ابتدا در مقابل این معضل اقتدا کنید.

✅ به رهنمودهای زیر توجه کنید

☸ تلاش کنید حواس کودک را به خود جلب نمایید
کار خود را کنار بگذارید و به کودک نزدیک شوید، به طوری که بتوانید او را بگیرید.

✡ به او دستور دهید که دست از رفتار خود بردارد
به کودک بگویید نباید جیغ بزند، در غیر این صورت مجبور می شود آن قدر در حبس بماند تا دست از رفتار خود بردارد.

? اگر نحسی کودک ادامه پیدا کرد، در مورد این مشکل و عواقب آن با او صحبت کنید
کاری را که گفتم نکردی. حل زود برو توی حمام. همین حالا!

☯ اگر کودک همچنان قشقرق به پا کرد، او را به طور موقت در اتاق دیگری از همه چیز محروم کنید
برایش توضیح دهید که چه کار اشتباهی انجام داده است و مقررات مربوط به روش محروم کردن موقت را برای او بازگو کنید. همه چیز را برای کودک توضیح دهید، حتی اگر کاملا پریشان و آشفته است.

✳️ #کتاب_برای_همه_پدرها_و_مادرها
❇️ #متیو_ساندرز_ترجمه_نوشین_شمس
#دامهایی_که_والدین_در_آنها_گرفتار_میشوند

بررسی

بیماری روزئولا در نوزادان و کودکان:علل،علائم و درمان

بیماری روزئولا در نوزادان و کودکان:علل،علائم و درمان داروی روزئولا،علت روزئولا،علائم روزئو…