کودکان پیش دبستانی

نافرمانی کودکان و سرپیچی

نافرمانی کودکان : به نظر متخصصان متخصصان بهداشت روانی، نافرمانی کردن یکی از شایع ترین مشکلات کودکان است که برخاسته از اختلالات و مشکلات رفتاری و عاطفی است. اگر والدین برنامه مناسبی برای فرزندان خود که هنوز در سن خردسالی هستند طرح ریزی کنند، در آن صورت می توانند از بروز این مشکلات جدی جلوگیری کنند. بسیار مهم است که کودکان پیش دبستانی به اقتدار و مدیریت افراد بزرگسال احترام بگذارند، به خصوص وفتی باید برای وارد شدن به مدرسهوآماده شوند. در مدرسه از کودکان انتظار می رود که از مقررات مهم بسیار پیروی کنند. کودکانی که در پایان دوران پیش دبستانی بسیار متمرد، نافرمان یا بی نظم هستند، اغلب در عادت کردن به برنامه های عادی و معمول مدرسه دچار مشکلاتی می شوند.
یک راه برای این که نافرمانی کودکان را تشخیص دهید این است که در مدت نیم ساعت به او در حدود ده دستور بدهید. اگر از شش تا هشت دستور شما، یعنی بیش از 60 تا 80کدرصد، سرپیچی کند، باید کاری کنید تا حس همکاری و تعاون را در او افزایش دهید. بیشتر کودکان به 20 تا 40 درصد از درخواست ها گوش نمی دهند و از آن ها سرپیچی می کنند. اگر تخطی از این مقدار هم بیشتر شود، احتمالا والدین برای اجرای بسیاری از برنامه های مهم و عادی در خانواده با کودک مشکل پیدا می کنند، مثلا حمام رفتن، لباس پوشیدن و خرید رفتن. نافرمانی کودکان شدید ، اغلب توجهات منفی بسیار زیادی از جانب والدین خود دریافت می کنند که سعی دارند بر آنان تسلط داشته باشند. در ضمن این کودکان اغلب بسیار پر توقع هستند و اگر به آنچه می خواهند نرسند و ب خلاف میل آنان رفتار شود، عصبانی می سوند و قشقرق با پا می کنند. بعضی از آنان نسبت به سایر کودکان و حتی والدین خود رفتارهای خشن نشان می دهند و پرخاشگر می شوند.

در ضمن باید متذکر شد که اطاعت کورکورانه از همه دستورهای افراد بزرگسال بسیار ناخوشایند است. پافشاری کردن بر این که کودک کورکورانه و بدون چون و چرا همیشه از همه دستورها اطاعت کند، بسیار نابخردانه و تسلط بیش از حد است. در مخی طی که استبداد و سلطه جویی شدید حکمفرما باشد، خلاقیت، قوه ابتکار و نظرات مثبت کودک مورد تهدید قرار می گیرد. ولی در صورتی که پدر و مادر انتظارات معقولانه ای در محیط خانه اجرا کنند، اجرای مداوم این مقررات باعث می شو کودکانی شادتر، سازگارتر و خوشرفتارتر داشته باشند. در واقع با این کار والدین نیز کمتر دچار تنش و فشار روانی می شوند.

کتاب برای همه پدرها و مادرها
متیو ساندرز ترجمه نوشین شمس
دامهایی که والدین در آنها گرفتار میشوند

بنیاد کودک و نوجوان

روان نیوز (تازه ترین مطالب در حوزه روانشناسی)

بررسی

دندان‌هاي شيري مهم‌اند : دندان‌هاي شيري سالم، كودكان زيبا

دندان‌هاي شيري مهم‌اند معاينات دندان‌پزشكي كودكان بايد بسيار زود به دندا‌ن‌پزشكي برده شوند…