در مورد بازی کودک اظهارنظر کنید
بعضی از والدین قادرند بدون مسلط شدن یا اداره کردن، در بازی کودکان خود شرکت کنند. راز این کار حضور داشتن در کنار کودک و نظارت کردن است. هنگامی که کودک مشغول بازی است، به او نگاه کنید و طوری با او صحبت کنید که بدون دخالت کردنتان در بازی، علاقه او نسبت به آن فعالیت بیشتر شود. بهترین روش این است که درباره بازی یا فعالیت او سوالی بکنید. “عروسک کجا خوابیده؟”،”آن آبی ها دارند کجا می روند؟”

☸ برای کودک کتاب بخوانید
کودکان نوپا عاشق این هستند که یک نفر با علاقه زیاد برایشان داستان بخواند و آن ها به عکس های آن نگاه کنندهء به خصوص هنگام خواب. از همان اوایل زندگی نوزادان و کودکان، باید برای آنان کتاب بخوانید. دنیای لغات در کتابها جان می گیرند. والدین باید کتاب های خوبی در دسترس داشته باشند و به زور منظم دست کم یک بار در روز برای کودکان خود کتاب بخوانند. هم پدر و هم مادر باید در این کار شرکت کنند. اما اگر کودک مایل است کار دیگری انجام دهد، هرگز او را وادار نکنید تا به داستان شما گوش دهد.

✡ نق زدن
همچنان که کودکان نحوه ارتباط برقرار کردن با والدین خود از طریق لغات را می آموزند، نق زدن آنان مبدل به یک مشکل می شود. همه کودکان گهگاهی برای جلب توجه افراد بزرگسال نق می زنند. آنان به دلایل متعددی دست به این که می زندد: خسته یا گرسنه اند، حوصله اشان سر رفته است، پوشک خود را خیس کرده اند، حالشان خوب نیست یا این که احتیاج به توجه دارند. برخی از کودکان خیلی بیشتر نق می زنند. نق زدن هنگامی مبدل به مشکل می شود که به دفعات تکرار شود و کودک برای جلب توجه دیگران یا خواستن چیزی همیشه به این کار متوسل شود. اگر با توجه کردن و دادن هر چیزی که کودک می خواهد، به نق زدن او پاسخ دهید، دیگر کودک انگیزه ای برای یادگیری نحوه درست تقاضا کردن و خواستن چیزی نخواهد داشت. به عنوان مثال اگر کودک برای به دست آوردن شی ای که در د سترسش نیست فقط آن را نشان دهد و غر غر یا ناله کند و بعد هم آن شی را به او بدهید، دیگر لزومی نمی بیند تا اسم آن شی و یا واژه “لطفا” را یاد بگیرد. وقتی کودکان بتوانند با حرف زدن نیازهای خود را به شما بگویند، کمتر نق می زنند. و این کار تنها هنگامی امکان پذیر است که کودک لغات و عباراتی که در ارتباط با تقاضا کردن است، مانند “متشکرم”، “لطفا” و “اجازه هست”را همراه با بیان و لحنی خوشایند یاد بگیرند.
هدف اصلی شما آموزش نحوه درست خواهش کردن به کودک است. والدین نباید تسلیم خواهش های مداوم کودکان خود شوند و تا وقتی آنان تقاضاهای خود را به طور مطلوب و قابل قبول بیان نکرده اند،نباید به آنان چیزی بدهند. بهترین شیوه این است که قبل از این که تقاضای کودک را در نظر بگیرند، صبر کنید تا کودک به طرز معقولانه و مناسبی از شما تقاضا کند. باید نحوه درست مطالعه کردن را به او نشان دهید و هنگامی که رفتار دلخواه شما از کودک سر زد به او پاداش دهید و تشویقش کنید. کودکان زیر دو سال که هنوز نمی توانند به خوبی صحبت کنند، می توانند بو اشاره کردن، لبخند زدن یا نشان دادن، به شی مورد نظر خود دست یابند. تا زمانی که کودک نق نمی زند و از زبان خود برای ارتباط برقرار کردن و فهماندن نیازهای خود به شما استفاده می کند، خواسته های او را اجابت کنید، ولی در عین حال او را تشویق کنید تا اسم شی مورد نظر خود را بگوید.هر بار که از شما کمک می خواهد، فرصتی است تا لغت جدیدی را بیاموزد.

 

✳️ #کتاب_برای_همه_پدرها_و_مادرها
❇️ #متیو_ساندرز_ترجمه_نوشین_شمس
#دامهایی_که_والدین_در_آنها_گرفتار_میشوند

بررسی

دندان‌هاي شيري مهم‌اند : دندان‌هاي شيري سالم، كودكان زيبا

دندان‌هاي شيري مهم‌اند معاينات دندان‌پزشكي كودكان بايد بسيار زود به دندا‌ن‌پزشكي برده شوند…