مشکلات رایج در تربیت کودکان
کودک نق نقو : لحن صدلی کودکی که خواهشی را به اصرار تبدیل می کند، خصوصا اگر کلر همیشگی او باشد، ممکن است پدر و مادر را آشفته خاطر کند.
کودک نحس : کودک نحس از حدود 18 ماهگی کج خلق و نحسی باور نکردنی از خود نشان می دهد. رفتار کودک نحس ممکن است به قدری غیر قابل تحمل شود که به ناچار مجبور شوید او را از مهد کودک بیرون بیاورید.
کودکی که در تخت خود نمی خوابد : چنین کودکی در حقیقت تخت خوابی ندارد، یا این چنین به نظر می رسد. او مقابل تلویزیون روی زمین به خواب می رود تا هنگامی که والدینش برای خواب آماده شوند. بعد با خوشحالی میان آن دو جای راحتی پیدا می کند و می خوابد.
بازیکن بد ( عدم تحمل ناکامی ) : این کودک از باختن بیزار است. تا آن جا که والدین او به یاد می آورند، گرایش به بلندپروازی و جاه طلبی داشته است.
کودکی که مدام از غذا ایراد می گیرد : برخی از کودکان با وجود داشتن مشکلات رفتاری به شلوغی دو گروه اول نیستند. کودک 6 ساله مودب، مهربان و جذابی که همه از دیدنش لذت می برند، شاید یک ایرادگیر غذا باشد.سر میز دائم با غذا بازی می کند، غذا بسیار آرام می خورد و حتی از امتحان بسیاری از غذاها امتناع می کند.

✳️ #کتاب_برای_همه_پدرها_و_مادرها
❇️ #متیو_ساندرز_ترجمه_نوشین_شمس
#دامهایی_که_والدین_در_آنها_گرفتار_میشوند

بررسی

دندان‌هاي شيري مهم‌اند : دندان‌هاي شيري سالم، كودكان زيبا

دندان‌هاي شيري مهم‌اند معاينات دندان‌پزشكي كودكان بايد بسيار زود به دندا‌ن‌پزشكي برده شوند…