مشکلات خواب

ساعتی قابل پیش بینی و ثابت را برای خواب کودک در نظر بگیرید.

بهترین زمان را انتخاب کنید (6:30 تا 8 صبح) و هرگز آن را تغییر ندهید.

این مقررات را با کودک در میان بگدارید. برای کودک توضیح دهید که شما می خواهید از این به بعد سر ساعتی مشخص به رختخواب برود و در آ جا بماند و کسی را هم صدا نکند.

?مطمئن شوید که هوای اتاق کودک کاملا مناسب و به خوبی تهویه شده باشد. اتاق کودک نباید زیاد گرم یا زیاد سرد باشد. پراغ خوابی تهیه کنید تا اگر کودک از تاریکی می ترسد آن را روشن کنید.

☯ از قبل به او اطلاع دهید. سی دقیقه قبل از ساعت خواب کودک، به او بگویید که تا نیم ساعت دیگر باید به تخت خود برود. در طی این مدت کودک را مشغول فعالیت های آرام و نشستنی کنید. نگذارید دور اتاق بدود یا بازی های پر تحرک انجام دهد و هیجانزده شود. بهترین فعالیت ها در این زمان نگاه کردن به کتاب، تماشا کردن تلویزیون یا گوش دادن به نوار داستان است.

⚛ کمی قبل از ساعت خواب کودک، همه اسباب بازی های او را جمع کنید. پنج دقیقه قبل از خواب کودک، از او بخواهید که دیگر بازی نکند و برای خوابیدن آماده شود. به او بگویید اگر بدون اذیت کردن یکراست به رختخواب خود برود، هنگام خوابیدن برایش یک داستان می خوانید.

☸به کودک کمک کنید تا آماده خوابیدن شود. ئر صورت لزوم در مسواک زدن، توالت رفتن و یا لباس خواب پوشیدن به او کمک کنید.

✡کودک را در تخت بگذارید و فهرست خود را مرور کنید. کودک را روی تخت بگذارید، برایش داستانی بخوانید، او را در آغوش بگیرید و ببوسید، سپس مطمئن شوید که او همه کارای لازم را انجام داده و برای بیرون آمدن از رختخواب دیگر بهانه ای ندارد.

? قبل از این که کودک را تنها بگذارید، یک بار دیگر مقررات را به او یادآوری کنید

برایش توضیح دهید که اگر در تخت خود بماند یا از آن بیرون بیاید چه اتفاقی می افتد. “اگر در تخت بمانی و کسی را هم صدا نزنی، فردا صبح یک جایزه خوب زیر بالشت پیدا می کنی. اگر مرا صدا کنی، حتی اگر داد هم بزنی، جوابت را نمی دهم. اگر از تخت بیرون بیایی، مجبوری برای مدتی بروی در حمام بمانی. خب؟ شب بخیر.” اگر کودک از شما درخواست کرد در اتاقش باز بماند و یا چراغ توی راهرو روشن باشد، ایرادی ندارد.

✳️ #کتاب_برای_همه_پدرها_و_مادرها
❇️ #متیو_ساندرز_ترجمه_نوشین_شمس
#دامهایی_که_والدین_در_آنها_گرفتار_میشوند

بررسی

دندان‌هاي شيري مهم‌اند : دندان‌هاي شيري سالم، كودكان زيبا

دندان‌هاي شيري مهم‌اند معاينات دندان‌پزشكي كودكان بايد بسيار زود به دندا‌ن‌پزشكي برده شوند…