مشكلات خواب


اگر كودك شما را صدا زد اعتنا نكنيد
اگر كودك شما را صدا كرد، كاملا به او بي توجهي كنيد. اصلا چيزي نگوييد و برنگرديد. خودتان را آماده كنيد كه در اولين شب براي مدتي شاهد گريه كردن او باشيد، به ويژه اگر در شب هاي قبل كه جيغ مي زد، دوباره به اتاقش برمي گشتيد.اگر كودك در تخت وول مي زند، پيچ و تاب مي خورد و يا هنوز بيدار مانده است. اعتنا نكنيد.

✡اگر كودك از تخت بيرون آمد، فورا او را به تخت خود برگردانيد
اگر كودك از تخت بيرون آمد، سريع او را به اتاق خود برگردانيد. به اعتراض او توجه نكنيد و دوباره او را سر جايش بگذاريد.

?اگر كودك در طول شب پرسه مي زند، او را به تخت خودش برگردانيد
اگر كودك در طول شب بيدار مي شود و در اتاق سرگردان است، فورا او را به اتاق خودش ببريد و در لحظه كمي به او توجه كنيد. بيشتر از ٣٠ ثانيه در كنار او نمانيد و سعي كنيد با دست به پشتش بزنيد يا نوازشش كنيد تا آرام بگيرد، سپس شب به خبر بگوييد و او را تنها بگذاريد. به او اعتراض نكنيد.

☯صبح روز بعد به او پاداش دهيد
اگر كودك تمام شب را در تخت خود ماند، هديه كوچه يا چيزي كه باعث خوشحالم او مي شود، زير بالشش بگذاريد. در صورتي كه از جدول رفتار استفاده مي كنيد، روي جدول او يك صورت خندان بكشيد. به خاطر داشته باشيد كه حتما او را به خاطر اين كه شب خوب خوابيده است تشويق و تحسين كنيد. اگر هنگام خواب جيغ و فرياد كرده يا از تخت بيرون آمده بود، به او پاداشي ندهيد.


با اجرا كردن اين برنامه به طور منظم، بسياري از كودكاني كه مشكلات خواب دارند،در عرض چند روز در تخت خود مي خوابند و هنگام خوابيدن ديگر اعتراض نمي كنند. البته بسياري از كودكان ممكن است در چند شب اول از چند دقيقه تا چند ساعت گريه كنند. بايد خودتان را آماده كنيد و بگذاريد آن قدر گريه كنند تا به خواب بروند. اگر به خاطر جيغ و فريادهاي طولاني كودك به طرفش برويد، وضع را بدتر مي كنيد. كودك به راحتي ياد مي گيرد كه بايد بلندتر و طولاني تَر فرياد بزند تا توجه شما را جلب كند. به خود يادآوري كنيد كه با گريه كردن يا جيغ زدن آسيبي به كودك نمي رسد و اين كه به مرور زمان او بهتر مي شود و بي توجهي شما به نفع اوست.


بعضي از والدين در اين موقع بسيار ناراحت مي شوند و مداوم وسوسه مي شوند كه به كودك توجه كنند. اصلا برنامه را تغيير ندهيد و به آن پايبند بمانيد. در پايان هفته اول، هنگامي كه كودك را در تخت خودش مي گذاريد، اغلب ديگر گريه نمي كند يا فقط چند دقيقه اي ناله سر مي دهد.فقط چند شب اول سخت است.


بسيار مهم است كه پدر و مادر هر دو به طور منظم و ثابت اين برنامه را اجرا كنند. به خاطر داشته باشيد كه داشتن مقدار خواب لازم در واقع روندي حياتي براي تجديد قواست. ما نمي توانيم كودك را مجبور به خوابيدن كنيم، ولي مي توانيم شرايط را به نحوي جور كنيم تا او راحت تَر و سريع تَر به خواب رود. در صورتي كه به رغم تلاش شما پس از دو هفته پيشرفتي حاصل نشد، دوباره برنامه را بررسي كنيد و مطمئن شويد كه آن را به طور منظم و موبه مو اجرا كرده ايد.


️ #کتاب_برای_همه_پدرها_و_مادرها
️ #متیو_ساندرز_ترجمه_نوشین_شمس
#دامهایی_که_والدین_در_آنها_گرفتار_میشوند

بررسی

کودکان امروز خودشیفته می شوند : خودشیفتگی کودک

خودشیفتگی کودک چرا کودکان امروز خودشیفته می شوند؟ افراد خودشیفته معتقدند که خاص و بی همتا …