عنوان : مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوان

شروع : 960916 و 960917

طول دوره :16 ساعت

هزینه ثبت نام : 250 هزارتومان

مدرس / مدرسین : خانم سارا گودرزی (کاندیدای دکترای روانشناسی )

سرفصل آموزشی : بررسی نکات کلیدی و طلایی فرزندپروری- آموزش علل ایجاد مشکلات رفتاری در کودکان- بررسی روشهایی که کودکان از والدین باج می گیرند- آموزش تکنیک ها ایجاد رفتار مطلوب در کودکان- آموزش تکنیک های صحیح تشویق کودکان- آموزش تکنیک های صحیح بهبود روابط والد و کودک- آموزش فنون مقابله با بد رفتاری کودکان-  آموزش تکنیک قانون گذاری برای کودکان- آموزش استفاده از تمامی تکنیک های فوق در حل مشکلات کودکان- بررسی مشکلات نوجوانان با والدین- فرزندپروری نوجوان در عصر رسانه- روش های تنبیه و تشویق نوجوانان- روشهای بهبود ارتباط موثر با نوجوانان- روشهای بیان درخواست از نوجوانان- معرفی پکیج آموزشی تریپل پی یا فرزندپروری مثبت ویژه نوجوان

بررسی

مربیگری مهارت های زندگی کودکان

عنوان : مربیگری مهارت های زندگی کودکان شروع : 960901 و 960902 و 960903 و 960908 و 960910 ط…