عنوان : مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوان

شروع : ۹۶۰۹۱۶ و ۹۶۰۹۱۷

طول دوره :۱۶ ساعت

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ هزارتومان

مدرس / مدرسین : خانم سارا گودرزی (کاندیدای دکترای روانشناسی )

سرفصل آموزشی : بررسی نکات کلیدی و طلایی فرزندپروری- آموزش علل ایجاد مشکلات رفتاری در کودکان- بررسی روشهایی که کودکان از والدین باج می گیرند- آموزش تکنیک ها ایجاد رفتار مطلوب در کودکان- آموزش تکنیک های صحیح تشویق کودکان- آموزش تکنیک های صحیح بهبود روابط والد و کودک- آموزش فنون مقابله با بد رفتاری کودکان-  آموزش تکنیک قانون گذاری برای کودکان- آموزش استفاده از تمامی تکنیک های فوق در حل مشکلات کودکان- بررسی مشکلات نوجوانان با والدین- فرزندپروری نوجوان در عصر رسانه- روش های تنبیه و تشویق نوجوانان- روشهای بهبود ارتباط موثر با نوجوانان- روشهای بیان درخواست از نوجوانان- معرفی پکیج آموزشی تریپل پی یا فرزندپروری مثبت ویژه نوجوان

بررسی

مربیگری مهارت های زندگی کودکان

عنوان : مربیگری مهارت های زندگی کودکان شروع : ۹۶۰۹۰۱ و ۹۶۰۹۰۲ و ۹۶۰۹۰۳ و ۹۶۰۹۰۸ و ۹۶۰۹۱۰ ط…