عنوان : مربی گری مهارتهای زندگی

شروع :١٣ مرداد جمعه ٨ صبح تا ١٣ پایان:١۴ مهر

طول دوره : ١٠ هفته

هزینه ثبت نام : یک ملیون تومان

مدرس / مدرسین : استاد محمد کاظم زاده

سرفصل آموزشی : ✅مهارت    خودآگاهی

✅مهارت    ارتباط موثر

✅مهارت    جرات ورزی

✅مهارت    مدیریت خشم

✅مهارت    مدیریت استرس

✅مهارت    حل مساله

✅مهارت    اعتماد بنفس

✅مهارت    مقابله با خلق منفی

✅مهارت    تفکر خلاق و انتقادی

✅مهارت    مدیریت کارگاه

بررسی

برنامه تغذیه ای درست کودک : به تغذیه دانش آموزان در مدرسه اهمیت دهید

برنامه تغذیه ای درست کودک : به تغذیه دانش آموزان در مدرسه اهمیت دهید مجموعه: تغذیه کودک تغ…