بزرگداشت دکتر حیدرعلی هومنجایگاه ارزشمند علوم انسانی حاصل شناخت‌ها و نگرش‌های حکیمانه بزرگانی است که رسالت حقیقی انسان را دریافته و در راه تعامل ‏تکاملی آن تلاش نموده اند و جهان زیباتر حاصل پندار، کردار و گفتار نیک انسان‌های بزرگی است که زیستن خود را وقف فردای بهتر برای ‏انسان‌های دیگر می‌ کنند.‏
یکی از این بزرگان دکتر حیدرعلی هومن پدر علم روانسنجی نوین ایران بود، که در سالگرد رحلتش به منظور گردهمایی با دوستدارانش ‏پیشاپیش از شما فرهیخته گرامی دعوت به عمل می‌آوریم تا راه اندیشه و کردار آن بزرگوار را بپیمائیم، پاس‌ داریم و بگسترانیم. باشد که ‏آیندگان از توشه به جای گذاشته آن استاد، سهمی برند. ‏
زمان: 24 آذرماه 93  ساعت 18 الی 20‏
مکان: شیراز – بلوار فرهنگ‌شهر – انتهای کوچه 20 – تالار فرهنگیان

 

بررسی

جذب نیروی متخصص در مرکز مشاوره احیا

قابل توجه اساتید،اعضای هیئت علمی و متخصصین مجرب حوزه روانشناسی و مشاوره مرکز خدمات روانشنا…