كنفرانس ملي روانشناسي علوم تربيتي و اجتماعي در تاریخ 5 شهريور 1394 توسط موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش و تحت حمايت سيويليكا در شهر دانشگاه مازندران برگزار می شود. با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

 

 

كنفرانس ملي روانشناسي علوم تربيتي و اجتماعي

 

محورهاي همايش:

  روانشناسي:
-روانشاسي باليني
– روانشناسي تربيتي
– روانشناسي شخصيت
– روانشناسي صنعتي و سازماني
– روانشناسي عمومي
– سنجش و اندازه گيري(روان سنجي)
– فلسفه تعليم و تربيت
– برنامه ريزي درسي
– روانشناسي سلامت
– روانشناسي وآموزش كودكان استثنايي
– علوم روانشناسي و توسعه پايدار
علوم تربيتي :
-تعليم و تربيت اسلامي
– برنامه ريزي آموزشي
– آموزش و پرورش ابتدايي
– آموزش پيش دبستاني
– تكنولوژي آموزشي
– برنامه ريزي درسي
تحقيقات آموزشي
– مديريت آموزشي
– آموزش الكترونيك
– اخلاق اسلامي
– علوم تربيتي و توسعه پايدار
علوم اجتماعي :
-پژوهش علوم اجتماعي
– علوم ارتباطات اجتماعي
– مطالعات زنان و خانواده
– مردم شناسي
– جامعه شناسي
– جمعيت شناسي
– مددكاري اجتماعي
– برنامه ريزي رفاه اجتماعي
–  مطالعات راهبردي فرهنگ
– مديريت و برنامه ريزي امور فرهنگي
– علوم اجتماعي و فرهنگي و توسعه پايدار

بررسی

نخستین کنگره ملی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی

نخستین کنگره ملی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی محورهاي همايش———R…