مركز مشاوره دانشگاه تهران برگزار ميكند
كارگاه جامع آموزشي زوج و خانواده درماني
١٠٠ ساعت
ويژه متخصصين و روانشناسان
روزهاي پنج شنبه از ساعت ٨.٣٠ الي ١٧.٣٠
زمان شروع : ١٤ بهمن
طول دوره سه ماه
تهران ميدان انقلاب خيابان شانزده آذر خيابان ادوارد براون پلاك ١٣ مركز مشاوره دانشگاه تهران

بررسی

دوره آموزشی 110 ساعته تربیت روان درمانگر شناختی رفتاری

سرفصل آموزشی : ✅✅ اصول و فنون مصاحبه تشخيصي اختلال هاي هيجاني بر اساس DSM-5 ✅ارزيابي و فرم…