مركز مشاوره دانشگاه تهران برگزار ميكند
كارگاه جامع آموزشي زوج و خانواده درماني
١٠٠ ساعت
ويژه متخصصين و روانشناسان
روزهاي پنج شنبه از ساعت ٨.٣٠ الي ١٧.٣٠
زمان شروع : ١٤ بهمن
طول دوره سه ماه
تهران ميدان انقلاب خيابان شانزده آذر خيابان ادوارد براون پلاك ١٣ مركز مشاوره دانشگاه تهران

بررسی

مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوان

عنوان : مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوان شروع : 960916 و 960917 طول دوره :16 ساعت هزینه ثب…