غر غر کردن جزئی کودک

گاهی اوقات کودکان بدون دلیل خاصی نق می زنند و غر غر می شوند. این نوع نق زدن و غر غر کردن ممکن است هنگامی اتفاق بیافتد که والدین کودک را از آنچه می خواهد منع می کنند، مثلا خوردن خوراکی های متفاوت قبل از غذا. این نوع غر زدن با نق زدنی فرق می کند،زیرا مستقیما به سمت والدین معطوف نیست. در ضمن دلیلش صدمه دیدن یا مریض بودن یا خیس شدن پوشک کودک هم نیست. بعضی از کودکان فقط بی هدف دور اتاق می چرخند، ونگ ونگ می کنند و غر می زنند. اغلب والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ نگران به او توجه می کنند و می گویند: “چی شده؟” شاید کودک با توجه کردن آن ها آرام گیرد و شاید هم توجه آن ها هیچ اثری در او نداشته باشد. بهترین روش برای جلوگیری از بروز این رفتار این است که اصلا به کودک اعتنا نکنید.

به راهنمایی هایی که در زیر آمده توجه کنید.

☸ فورا بررسی کنید کودک آسیب ندیده باشد
اگر می بینید کودک نق می زند، بلافاصله بررسی کنید که از جایی نیفتاده و یا صدمه ندیده باشد و یا شلوارش خیس نباشد. اگر وضعیت کودک مناسب بود و مشکل خاصی نداشت، روش های زیر را به کار گیرید.

✡ اصلا به رفتار کودک توجه نکنید
هرگاه کودک به غر غر کردن ادامه داد، هیچ توجهی به او نکنید.

? اگر کودک از رفتار خود دست برداشت، به او توجه کنید
هنگامی که کودک از غر غر کردن دست کشید، چند ثانیه صبر کنید و بعد به او توجه کنید. منظور این است که کودک به این خاطر که دیگر غر نمی زند مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال می توانید به او بگویید : “دوست داری به مامان کمک کنی تا لباس ها را روی طناب آویزان کند؟” اگر میخواهید حواس کودک را پرت کنید، صبر کنید تا وقفه ای در نق زدن کودک به وجود آید. این مساله بسیار مهم است.

⚛ هرگاه کودک مشغول بازی شد او را تحسین کنید
به محض این که کودک مشغول بازی شد، در اولین فرصت او را تحسین و تشویق نمایید. هنگامی که کودک نق نمی زند، به او توجه کنید.

✳️ #کتاب_برای_همه_پدرها_و_مادرها
❇️ #متیو_ساندرز_ترجمه_نوشین_شمس
#دامهایی_که_والدین_در_آنها_گرفتار_میشوند

بررسی

دندان‌هاي شيري مهم‌اند : دندان‌هاي شيري سالم، كودكان زيبا

دندان‌هاي شيري مهم‌اند معاينات دندان‌پزشكي كودكان بايد بسيار زود به دندا‌ن‌پزشكي برده شوند…