عنوان کارگاه:مشاوره پیش از ازدواج

تاریخ شروع: 1395/11/13

تاریخ اتمام: 1395/11/13

روزهای: چهارشنبه ،8صبح تا 17عصر

توضیحات: آشنایی با ملاک های انتخاب همسر-فنون تشخیصی انتخاب همسر-فنون مداخله ای انتخاب همسر

ظرفیت :

مدت : 8 ساعت

مبلغ: 140،000 تومان

وضعیت: در حال ثبت نام

دسته بندی: مسایل بین فردی

محتوی آموزشی: مشاوره پیش از ازدواج

ارایه دهنده گواهینامه: مرکز مشاوره دانشگاه تهران

اساتید کارگاه:نام استاد اصلی: دکتر علیرضا بوستانی پور

عنوان استاد اصلی: دکترای مشاوره خانواده

توضیح: خانواده درمانگر

سایر اساتید: ندارد

مکان: شیراز

آدرس: شیراز

تلفن هماهنگی: 09170898739- 07136274373

بررسی

کارگاه تخصصی فنون و مهارت های مداخله در زوج درمانی در شیراز

کارگاه تخصصی فنون و مهارت های مداخله در زوج درمانی شیراز ☯️ مدرس:دکترعلیرضا بوستانی پور ?گ…