عقاید زیگموند فروید : رواندرمانی پویشی به زبان ساده

عقاید زیگموند فروید در اوایل قرن بیستم تاثیر نیرومندی در شکل گیری مداخله های روانشناختی بر اساس الگویی یکپارچه از ذهن بر جای گذاشت.
این حقیقت که فروید هم یک روانکاو بود و هم متخصصی در علوم اعصاب به او این امکان را می داد نظریه هایی را ارائه نماید که با آن چه بعدها دربارهٔ کارکردهای مغز معلوم شد، مطابقت داشته باشند.

چنین ارتباطی با دانش زیست شناسی اهمیت زیادی را برای جایگاه روان درمانی پویشی در حرفهٔ پزشکی بجا گذاشت.

روش بالینی از دورهٔ فروید به بعد تغییر کرده است. روانکاوی تاکنون تنها در دسترس تعداد کمی از مردم می توانست باشد،و لی روشی اصلی آن تغییر کرده است تا درمان های کوتاه تر و فشرده تری را به افراد بسیاری که به دنبال روان درمانی هستند ارائه نماید.

علاقه به مشکلات خاصی باعث مطالعه در مورد مداخله های به عنوان مثال در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، شده است. تاکید اخیر بر روش مبتنی بر شواهد ” در درمان، انگیزه بیشتری را برای ارزیابی روش های موجود و تعیین روش های موجود و تعیین روش های اثر بخش ایجاد کرده است.

رواندرمانی پویشی به زبان ساده
نوشته پاتریشیا هیوز ،دنیل رایردن
ترجمه عطااله محمدی

بررسی

عمق جهل و رنج زندگی : تاب فهم

عمق جهل و رنج زندگی : تاب فهم آیا آدمی تاب فهم عمق جهل و رنج زندگی خود را دارد؟ علم و تاری…