عقاید زیگموند فروید در اوایل قرن بیستم تاثیر نیرومندی در شکل گیری مداخله های روانشناختی براساس الگویی یکپارچه از ذهن بر جای گذاشت. این حقیقت که فروید روانکاو، هم یک پزشک بود و هم متخصصی در علوم اعصاب به او این امکان را می داد نظریه هایی را ارائه نماید که با اں چه بعدها دربارهٔ کارکردهای مغز معلوم شد، مطابقت داشته باشند. چنین ارتباطی با دانش زیست شناسی اهمیت زیادی را برای جایگاه روان درمانی پویشی در حرفهٔ پزشکی بجا گذاشت.

روش بالینی از دورهٔ فروید به بعد تغییر کرده است. روانکاوی تاکنون تنها در دسترس تعداد کمی از مردم می توانست باشد، و روشی اصلی آن تغییر کرده است تا درمان های کوتاهتر و فشرده تری را به افراد بسیاری که به دنبال روان درمانی هستند ارائه نماید. علاقه به مشکلات خاصی باعث مطالعه در مورد مداخله های خاصی به عنوان مثال در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی،شده است. تاکید اخیر بر روش مبتنی بر شواهد ” در درمان، انگیزه بیشتری را برای ارزیابی روشهای موجود و تعیین روش های اثر بخش ایجاد کرده است.
روندرمانی پویشی به زبان ساده
نوشته پاتریشیا هیوز ،دنیل رایردن
ترجمه عطااله محمدی

بنیاد روانشناسی و فلسفه

تازه ترین اخبار و مطالب در حوزه روانشناسی

گردآوری کننده: محسن میرزاآقا

بررسی

عمق جهل و رنج زندگی : تاب فهم

عمق جهل و رنج زندگی : تاب فهم آیا آدمی تاب فهم عمق جهل و رنج زندگی خود را دارد؟ علم و تاری…