مقدمه ای بر س ک س شناسی
قسمت سوم

ضرورت س ک س شناسی

اچ.آی.وی / ایدز یک واقعیت هشدار دهنده است. خیلی ها سعی می کنند تا در حل «مشکلات جن سی» به دیگران کمک کنند، و اکثر آنها هم در تلاش های خود صادق اند؛ اما بدون آنکه آموزش و کار آموزی س ک س شناسی لازم را دیده باشند. اگر چه کار متخصصانی که از دیدگاه رشته های خود (پزشکی، روانشناسی، اجتماعی، مذهبی) سعی می کنند س ک س شناسی را توضیح دهند، اما چنین کاری بی شک ناکافی است و رضایتبخش نمی باشد، و طبعا ناقص و پراکنده خواهد بود.
رویکرد آنها به موضوع از زاویه منافع رشتۀ خودشان جهت حل مشکل خاصی است (مثلا موضوع کشنده ای همچون اچ. آی. وی و ایدز، بچه بازی، تجاوز جنسی، بارداری ناخواستۀ جوانان، و یا در موضوعات مربوط به ناپایداری نعوظ ، اضطراب در عمل جن سی، تحریک نشدن / یا بی میلی ، بی انزالی ، انزال زودرس و غیره ).

راه رسیدن به یک جامعه برخوردار از بهداشت، شادی و تندرستی جن سی همانا از مسیر دانش قابل اعتماد علمی و تحقیق در س ک س شناسی بعنوان یک رشتۀ علمی کامل و مستقل می باشد. این امر که تعداد زیادی از صاحب منصبان، که فاقد هر نوع دانش جنسی اند و یا دانسته هایشان از مسائل جن سی بسیار محدود و ناقص می باشد، بطور روزانه تصمیمات بسیار مهمی دربارۀ امور جن سی دیگران اتخاذ می کنند، جدا نگران کننده است. تقریبا هر فردی در هر مقامی (معلم، وکیل، قاضی دادگاه، پلیس، سیاستمدار، اولیای جامعه و یا رهبران مذهبی، دست اندرکاران وسائل ارتباط جمعی و غیره) در انجام وظایف و مسئولیت های روزانه خود با تصمیمات مهم و فرصت بیان دیدگاه ها و نظرات خود در انظار عموم حول امور جنسی روبرو می شوند. این افراد نیازمند فهم و دانش جدی پیرامون همه ابعاد س ک س شناسی می باشند تا قضاوتها، انتقادات و محکومیت هایشان باعث زخم زبان، تحقیر، توهین و رنجش دیگران نشود. اغلب اوقات، زندگی شخصی این افراد (همراه با تصوراتشان از افکار عمومی) تنها منبع و معیاری است که آنها با آن اندازه می گیرند و حکم صادر می کنند.
باید این افراد را تشویق و کمک کرد که به تحصیل س ک س شناسی رو آورند، تا به کمک دانش و تجارب علمی، به وسعت نظر در دیدگاه و قضاوت خود نائل شوند. هر کسی که می خواهد به اجتماع خود خدمت کند، نمی تواند به این امکان (تحصیل س ک س شناسی) که در خدمت رسانی به همنوعانش بدرد او می خورد، بی اعتنا باشد و به آن پشت پا بزند. فکرش را بکنید که اگر آن دسته از پزشکان، روانشناسان و کارکنان خدمات اجتماعی که اطلاعاتی از س ک س شناسی دارند و از این امتیاز برخوردارند که به شادی و سلامت جن سی جامعه کمک کنند، به تحصیل عمقی و همه جانبۀ س ک س شناسی می پرداختند، چه تاثیرات مهمی می توانستند به جا بگذارند.

اغلب مردم س ک س را بعنوان «داشتن س ک س» تلقی می کنند. آنها مفهوم س ک س را به عمل س ک س محدود کرده و از محدودۀ وسیع سکس یا سکسیّت در کل غافلند. از محدود کردن س ک س به «عمل جنسی»، «دخول جنسی» ، یا «تجربۀ جن سی» گذشته، عدهای حتی از این هم فراتر می روند و س ک س را فقط به عمل دخول خلاصه می کنند. برای این دسته از افراد، س ک س زیاد طول نمی کشد، فقط آن چند دقیقه ای که دخول و خروج و انزال طول می کشد و نه بیشتر.
تحقیقی در سال ۱۹۹۹ در ایالات متحدۀ آمریکا انجام شد. طبق نتایج تحقیق منتشره در ژورنال پزشکی آمریکا ، دو سوم پاسخ دهندگان به پرسشنامه تحقیقاتی پاسخ داده بودند که تماس دهانی-تناسلی جزء «داشتن س ک س» محسوب نمی شود، و یک پنجم پاسخ دهندگان هم معتقد بودند که دخول مقعدی به معنای «داشتن س ک س» نمی باشد.

س ک س همینطور درک ها و استنباط ها از زنانگی و مردانگی (مرد بودن یا زن بودن) را هم برملا می کند. بسیاری از افراد کلمه «س ک س» را بکار می برند در صورتی که منظور آنها «جندر» (جنس) می باشد. مشخصا لغت «س ک س» برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد، و برداشت ها و ادراک های ثابت و متفاوتی را با خود حمل میکند. عده ای س ک س را به معنای دخول می دانند، عده ای آن را گناه، و بعضی ها هم س ک س را بعنوان لذت تعریف می کنند، باز عده ای س ک س را جنس (جندر) می دانند، عده ای آن را عشق می نامند، و این لیست همچنان ادامه می یابد.
طبق گفتۀ دکتر روث وستایمر : س ک س، واگویی و روایت فانتزی ها، رؤیاها، و ناخودآگاه است، و به سیاست، مذهب، روانشناسی، پزشکی، ادبیات، هنر، فلسفه، تاریخ، قوم شناسی، و جامعه شناسی مربوط می شود. همچنین بخش مهمی از هر دوره ای از زندگی- از نوزادی تا کهولت- هم می باشد.

اغلب مردم وقتی که به س ک س فکر می کنند، س ک س دخولی را مد نظر دارند. وقتی که در خلال عشق ورزی، تن و روان دو انسان در هم می آمیزند و با هم یکی می شوند، س ک س دخولی می تواند عالی و معرکه باشد و تجربه صعود به عرش اعلا را تداعی کند. از طرف دیگر، آنگاه که یکی مورد تجاوز واقع می شود، س ک س دخولی می تواند منزجر کننده ترین و وحشتناک ترین تجربه باشد. دخول واژنی، دهانی و مقعدی فقط یک بعد س ک سیّت است.

روان نیوز (جدیدترین مطالب در حوزه روانشناسی)

بررسی

انواع مکانیسم های دفاعی

انواع مکانیسم های دفاعی ۱- سرکوبی (واپس رانی)، (REPRESSION): سرکوب و یا واپس رانی اصـلی تـ…