درباره صمیمیت و دل بستگی

صمیمیت یک نیاز واقعی و از نیاز بنیادی تری بنام دلبستگی نشأت میگیرد.

صمیمیت دارای نه مؤلفه می باشد. مولفه های نه گانه صمیمیت عبارتند از :

۱-صمیمیت عاطفی : سهیم شدن احساسات مثبت و منفی با همسر

۲-صمیمیت روان شناختی : توانایی افشای موضوعات مهم و شخصی خود با همسر که بدین منظور میبایست ابتدا امنیت فرد در رابطه تضمین شده باشد، یعنی فرد ترس از طرد شدن یا مسخره شدن و یا تنبیه شدن را نداشته باشد.

۳-صمیمیت عقلانی: درمیان گذاشتن عقاید و افکار و باورهای خود با همسر.عنصر اصلی در ایجاد و نگهداری صمیمیت عقلانی توانایی نقش گزینی role-taking یعنی توانایی دیدن جهان از دریچه چشمان همسر ، میباشد.

۴-صمیمیت جنسی : درمیان گذاشتن افکار و احساسات و خیالپردازیهای جنسی با همسر

۵-صمیمیت جسمی(غیر جنسی): نیاز به تماس جسمی و فیزیکی با همسر مثل گرفتن دستها یا ماساژ دادن و..

۶-صمیمیت معنوی : درمیان گذاشتن افکار و باورها و تجربه ها درباره موضوعات مذهبی و متافیزیکی و اخلاقی و معنای زندگی و رابطه با خدا و جهان بعد از مرگ و… با همسر

۷-صمیمیت زیبایی شناختی : درمیان گذاشتن احساسات و افکار و باورها و تجارب و ادراکاتی فرد آنها را به دلیل زیباییشان دوست دارد.موسیقی و شعر و نقاشی و تمامی فعالیتهای هنری را میتوان در این حیطه در نظر گرفت.

۸-صمیمیت اجتماعی و تفریحی : انجام فعالیتها و تجربه های لذتبخش با یکدیگر چه اجتماعی و چه خانوادگی و چه فعالیتهای دو نفره

۹-صمیمیت زمانی : یعنی اینکه افراد چقدر دوست دارند برای همسر خود در زندگی زناشویی وقت صرف کنند. برخی افراد پانزده دقیقه را کافی میدانند و برخی دیگر دو تا سه ساعت زمان را نیاز دارند.

صمیمیت یک نیاز واقعی و نشأت گرفته از نیاز بنیادی تری بنام دلبستگی

 

آکادمی زوج و خانواده درمانی

روان نیوز (تازه ترین مطالب در حوزه روانشناسی)

گردآوری کننده : ماندانا دانشیان

بررسی

انواع مکانیسم های دفاعی

انواع مکانیسم های دفاعی ۱- سرکوبی (واپس رانی)، (REPRESSION): سرکوب و یا واپس رانی اصـلی تـ…