سلسله کرسی های تئوری پردازی در روانشناسی

مدیریت سلاح های روانی و اداره حملات کلامی

مقاوم سازی ساختار روان در برابر فشار، استرس، بحران

ـ دیگران چگونه از سلاح های روانی علیه ما استفاده میکنند؟

ـ دفاع در مقابل حملات کلامی

ـ مدیریت احساسات دیگران

ـ مدیریت و کنترل احساسات خود

ـ دفاع های تاکتیکی

 

رایگان برای روانشناسان

ثبت نام برای عموم آزاد است.

زمان:پنج شنبه 7  آذر ماه

از ساعت9 الی 12

مکان برگزاری: خیابان مطهری، بعداز سلیمان خاطر، خیابان اورامان
پلاک55، زنگ سوم، گروه رشد و توسعه روانشناسی

تلفن ثبت نام: 09301502329

 

بررسی

دوره آموزشی تربیت روان درمانگر کودک

 مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار می کند: #ثبت_نام_دوره_بيستم_و_يكم #بروشور_دوره_آموزشی_11…