#روش_صحیح_تربیت_کودک

? محبت جسمانی زیاد به کودک

⭕️ حدود سنی پیشنهادی : کودکان در تمام گروه های سنی

روش دیگر بیان علاقه، صمیمیت و اهمیت شما نسبت به کودک، نشان دادن محبت جسمانی فراوان به اوست. اگر می خواهید کودک این احساس را در خود پرورش دهد که والدینش به او اهمیت می دهند و توجه می کنند و نیز به راحتی بتواند به دیگران محبت کند و محبت دیگران را بدون ناراحتی و شرمندگی دریافت کند، بسیار مهم است که او را به کرات بغل و تو ازش کنید، در آغوش بگیرید، قلقلک دهید، ببوسید، در کنارش بنشینید یا او را به خود بچسبانید. محبت جسمانی در سال های اول زندگی کودک بسیار مهم است، زیرا در طی این سال هاست که کودک باید دلبستگی محکم و خلل ناپذیری به والدین خود پیدا کند. محبت جسمانی بهترین شیوه و راهبرد برای تشویق پسندیده در کودک است، خواه در زمانی باشد که کودک سرگرم فعالیتی مناسب و مطلوب است خواه بلافاصله پس از پایان آن کار. محبت جسمانی هنگامی که کودک جیغ می کشد و گریه و نحسی می کند اصلا توصیه نمی شود، زیرا ممکن است از این طریق کودک موقتا برای مدتی آرام گیرد، اما ضمنا ممکن است تشویقی برای تکرار بیشتر این رفتارهای بد باشد.

◀️ تماس جسمانی فراوانی با کودک داشته باشید
سعی کنید هر روز تماس های جسمانی مثبتی با کودک خود برقرار کنید. اگر می خواهید کودک شما نیز بتواند محبت جسمانی خود را نشان دهد، تمرین زیاد کمک خوبی است.

◀️ از تماس های جسمانی متنوع استفاده کنید
گرفتن دستان، در آغوش کشیدن، بوسیدن، بغل کردن، ماساژ دادن پشت، نوازش کردن، و قلقلک دادن کف پای کودک، همگی راه هایی برای انتقال محبت و داشتن لحظاتی اذیت بخش با اوست. امتحان کنید! ببینید کودک از کدام یک خوشش می آید.

◀️ مراقب باشید
خشن نباشید. از شوخی های خطرناک و جنجالی و یا شوخی هایی که باعث می شود کودک بیش از حد هیجان زده شود خودداری کنید-به عنوان مثال بالا و پایین انداختن کودک. حادثه هیچ وقت خبر نمی کند.

◀️ خودانگیخته باشید
با وجود این که در بیشتر مواقع تماس جسمانی برقرار کردن با کودک خوب است، هنگامی که کودک بدرفتاری می کند از این کار صرف نظر کنید، هر چند که نسبت به آن تمایل داشته باشید. در ضمن از این طریق برای آرام کردن کودک مضطرب و نگران استفاده نکنید. همیشه انتظار نداشته باشید که برخورد کودک با این رفتار شما محبت آمیز باشد و از این کار لذت ببرد، به خصوص هنگامی که شش دانگ حواسش متوجه کار و فعالیتی دیگر است.

◀️ به کودک خود بگوئید که دوستش دارید
هنگامی که نزدیک کودک هستید، بهترین فرصت است تا به او بگوئید که چقدر دوستش دارید. کودک نیاز دارد بشنود که دوستش دارند.

◀️ محبت جسمانی را تحمیل نکنید
کوکان از نظر میزان محبت جسمانی که مایلند از والدین خود دریافت کنند، با یکدیگر متفاوتند. برای این که به چنین کودکی کمک کنیم خیلی راحت تر تماس های جسمانی را قبول کند، باید ارتباط جسمانی برقرار کردن با او را از سطحی شروع کنیم که باعث ناراحتی اش نشود، سپس به تدریج نوع و دفعات تماس را افزایش دهیم.بیشتر از آنچه کودک خود را برای آن آماده کرده است از او درخواست نکنید. او کم کم به تماس های بیشتر و سپس به انواع دیگر آن عادت می کند و حتی شاید به شما اجازه دهد او را در آغوش بگیرید. مجبور کردن کودک هیچ فایده ای ندارد، و حتی ممکن است وضع را بدتر هم بکند.

✳️ #کتاب_برای_همه_پدرها_و_مادرها
❇️ #متیو_ساندرز_ترجمه_نوشین_شمس
#دامهایی_که_والدین_در_آنها_گرفتار_میشوند

بررسی

دندان‌هاي شيري مهم‌اند : دندان‌هاي شيري سالم، كودكان زيبا

دندان‌هاي شيري مهم‌اند معاينات دندان‌پزشكي كودكان بايد بسيار زود به دندا‌ن‌پزشكي برده شوند…