روان درمانی پویشی و راهکار

دکتر شما به من بگویید چه کنم؟
به نظر شما از این ادم جدا شوم؟
نظر شما در مورد انتخاب این رشته چیست؟
فکر می کنید من باید دست به مهاجرت بزنم یا نه؟
هر چه فکر می کنم نمی دانم بالاخره بین این دو خواستگار کدام را انتخاب کنم. شما به من بگویید کدام بهتر است

اینها درخواستهایی هستند که ما رواندرمانگران بارها در کار روزانه خود از مراجعین می شنویم و از ما می خواهند به انها “راهکار” نشان دهیم. ایا به راستی کار روانپزشک، روانشناس و مشاور ارایه راهکار است؟

هدف روان درمانی هدایت فرد به سوی مسیری است که در ان او بتواند سر رشته زندگی اش را به دست گیرد و دست به انتخاب بزند. انتخاب کاری دشوار و هراس از پیامدهای ان تردید افرین و اضطراب زا است. پس همگی ما این تمایل را در درون داریم که کاش کسی دیگر دست به کار شود و این بار را از دوشمان بردارد. اما همین توان انتخاب است که مرز میان کودکی و بلوغ، وابستگی و استقلال و روان نژندی و سلامت روان را ترسیم می کند.

روان درمانی پویشی و راهکار : درمانگر چراغی را می ماند که با روشن کردن مسیر پیشاروی مراجع به او کمک کند تا مناسبترین مسیر را برای خود انتخاب کند. هیچ مسیری عاری از عوارض و جنبه های منفی نیست و انسان سالم با در نظر گرفتن جمیع جهات دست به انتخاب می زند و می داند که تضمینی برای موفقیت بی قید و شرط وجود ندارد. او مسیولیت انتخاب خود را می پذیرد و عوارض انرا نیز به عنوان جزیی اجتناب ناپذیر از مسیر به جان می خرد.

نشان دادن راه نه تنها کمکی به مراجع نیست بلکه مانع استفاده او از ظرفیتهای بالقوه خود، افزایش ظرفیت تصمیم گیری اش و رسیدن او به بلوغ شخصیتی لازم می شود.

روان درمانی پویشی و راهکار : درمانگر با استفاده از دانش و تجربه خود داده های لازم را برای تصمیم گیری فراهم می کند اما در نهایت این خود مراجع است که گام اخر را برمی دارد. انتخابی که اگاهانه و بر اساس مشاهده جنبه های مثبت و منفی ان صورت گیرد صرف نظر از اینکه مورد پسند درمانگر باشد یا نباشد قابل احترام است.

گاهی نیز اصرار بر تصمیم گیری از سوی درمانگر یا دیگری نوعی دفاع روانی است تا اگر در اینده هدف مورد نظر تحقق نیافت انگشت اتهام به سوی فرد تصمیم گیرنده نشانه رود و چنین گفت که: تو گفتی.

بنیاد روانشناسی و فلسفه

تازه ترین اخبار و مطالب در حوزه روانشناسی

گردآوری کننده: محسن میرزاآقا

بررسی

طرح واره درمانی ۵٠ ساعته

عنوان : طرح واره درمانی ۵٠ ساعته شروع دوره: ٢ تیر پایان : ٣٠ تیر طول دوره : ۵ هفته هزینه ث…