روانشناسي باليني كودك

نويسنده: توماس كراتوچويل. ريچارد موريس

مترجم: محمدرضا نائينيان

قطع: وزيري

ناشر: رشد

هدف كتاب حاضر اين است كه مرجعي براي پژوهشگران و درمانگران كه قصد دارند مستقيما در زمينه اختلالات دوران كودكي كار كنند باشد فراهم نمايد. اين كتاب كه در چاپ دوم داراي حجم بيشتري نسبت به چاپ قبل مي باشد مشتمل بر 14 فصل است و زمينه هاي زير را مورد بررسي قرار مي دهد:

اختلال وسواس فكري عملي، ترس ها و هراس ها، اختلال كمبودتوجه/بيش فعالي، مشكلات تحصيلي، رفتار پرخاشگرانه و سلوك، اختلالات بدني، اوتيسم كودكي، عقب ماندگي ذهني، مشكلات پزشكي، دارو درماني رواني، پيشگيري و جنبه هاي حرفه اي قانوني و اخلاقث مربوط به كودكان.

بررسی

اختلالات عاطفی ـ رفتاری کودکان و نوجوانان

کتاب اختلالات عاطفی ـ رفتاری کودکان و نوجوانان حاصل تجربيات تدريس و پژوهش چندين ساله آقای …