روانشناسی بالینی کودک

نویسنده: توماس کراتوچویل. ریچارد موریس

مترجم: محمدرضا نائینیان

قطع: وزیری

ناشر: رشد

هدف کتاب حاضر این است که مرجعی برای پژوهشگران و درمانگران که قصد دارند مستقیما در زمینه اختلالات دوران کودکی کار کنند باشد فراهم نماید. این کتاب که در چاپ دوم دارای حجم بیشتری نسبت به چاپ قبل می باشد مشتمل بر ۱۴ فصل است و زمینه های زیر را مورد بررسی قرار می دهد:

اختلال وسواس فکری عملی، ترس ها و هراس ها، اختلال کمبودتوجه/بیش فعالی، مشکلات تحصیلی، رفتار پرخاشگرانه و سلوک، اختلالات بدنی، اوتیسم کودکی، عقب ماندگی ذهنی، مشکلات پزشکی، دارو درمانی روانی، پیشگیری و جنبه های حرفه ای قانونی و اخلاقث مربوط به کودکان.

بررسی

اختلالات عاطفی ـ رفتاری کودکان و نوجوانان

کتاب اختلالات عاطفی ـ رفتاری کودکان و نوجوانان حاصل تجربیات تدریس و پژوهش چندین ساله آقای …