رفتار کودکان اول در برابر به دنیا آمدن نوزاد جدید

رفتار کودکان اول در برابر آمدن نوزاد جدید به معنای تغییرات نسبتا مهمی برای کودک و والدین است. کودک ممکن است با تصور این که در آینده نزدیک خواهر یا برادر کوچک تری خواهد داشت بسیار هیجان زده شود، اما واقعیت چیز دیگری است. کودک باید به این مساله عادت کند که دیگر مادر نمی تواند توجه تمام و کمال به او داشته باشد. او ممکن است از علاقه و توجهی که والدین یا سایر افراد بزرگسال به نوزاد نشان می دهند آزرده شود. اگر مادر حین وضع حمل دچار مشکلی شده باشد، هر لحظه دلواپس نوزاد جدید خواهد بود. مادر اغلب پس از وضع حمل درد دارد و خسته است یا ممکن است کاملا افسرده باشد و در آن هنگام که نوزاد به خواب میرود، نیاز به استراحت و بازیافتن نیروی از دست رفته اش داشته باشد و البته این درست همان زمانی است که کودک نوپا توجه شما را می طلبد، زیرا فقط در آن هنگام شما منحصرا متعلق به او هستید.
بعضی از کودکان، نوزاد جدید را بسیار دوست دارند و از او مراقبت می کنند و هرگاه نوزاد گریه می کند به طرف مادرشان می دوند تا او را خبر کنند و مشتاقانه و با خوشحالی به او نگاه می کنند و در عوض کردن پوشک و شیر دادن نوزاد به مادرخود کمک می کنند. امو سایر کودکان به نوزاد جدید حسادت می کنند و پرخاشگر می شوند. ممکن است نوزاد را کتک بزنند، روی او چیزی بریزند یا با او با خشونت رفتار کنند.
با مطالعه مراحل زیر بسیاری از این قبیل مشکلات به حداقل می رسد:

کودک را لز قبل آماده کنید
هنگامی که از حاملگی خود اطمینان حاصل کردید، کودک دا مطلع کنید: درباره تولد با او صحبت کنید، بگذارید لگد زدن جنین را از روی شکم شما حس کند و به او اجازه دهید تا در تهیه وسایل نوزاد به شما کمک کند. کتاب های زیادی برای کودکان و به زبان آن ها نوشته شده است که حاوی داستان هایی درباره آمدن نوزاد جدید به کانون خانواده است؛ با خریدن این کتاب ها ا را بیشتر پذیرای این مساله کنید.

کودک را در نگهداری ار نوزاد شرکت دهید
پس از این که مادر از بیمارستان به خانه بازگشت، کاری کنید تا کودک نیز د مراقبت از نوزاد جدید کمک کند. بسیا مهم است که کودک حس کند کنار گذاشته نشده است. از این طریق می توان رفتار کودکان  اول را بهبود بخشید

حتما ساعاتی را با کودک سپری کنید بدون اینکه نوزاد جدید در کنارشان باشد
کودک نیاز دارد تا به تدریج دریابد که همیشه نمی تواند مرکز توجه قرار گیرد. این سازگاری هنگامی میسر می گردد که کودک اطمینان پیدا کند فراموش نشده است.

رفتار کودکان اول و کودک را به خاطر کمک در مراقبت کردن و توجه به نیازهای نوزاد جدید تحسین کنید
اجازه دهید نوزاد را در آغوش بگیرد و از او پرستاری کند. به این دلیل که نوزاد را سرگرم و خوشحال می کند ک با وی رفتار ملایمی دارد او را تحسین کنید.

کتاب برای همه پدرها و مادرها
متیو ساندرز ترجمه نوشین شمس
دامهایی که والدین در آنها گرفتار میشوند

روان نیوز (جدیدترین مطالب در حوزه روانشناسی)

بنیاد روانشناسی کودک و نوجوان

بررسی

دندان‌هاي شيري مهم‌اند : دندان‌هاي شيري سالم، كودكان زيبا

دندان‌هاي شيري مهم‌اند معاينات دندان‌پزشكي كودكان بايد بسيار زود به دندا‌ن‌پزشكي برده شوند…