راهنمایی های کلی برای فائق آمدن بر رفتار کودکان

 

برای رسیدگی به رفتارهای کودکان راه های بسیار زیادی وجود دارد. در این جا به ذکر چند اصل کلی جهت مهار بی انضباطی و بدرفتاری در کودکان می پردازیم. اگر به این نظرات کلی به دقت توجه کنید و از آن ها پیروی نمایید، می توانید از بروز بسیاری از دردسرهای ناشی از رفتارهای کودکان پیشگیری کنید.

 

▪️محدودیت های معینی را برای رفتار کودک در نظر بگیرید.
▪️در صورت مشاهده رفتار پسندیده ای از کودک، او را تحسین کنید.
▪️نسبت به بی انضباطی و بدرفتاری کودک فورا، با ثبات و با قاطعیت پاسخ دهید.
▪️با شرح دادن کار اشتباه کودک، به بی انضباطی و بدرفتاری او پاسخ دهید.
▪️با توضیح دادن رفتار قابل قبول تر، به بی انضباطی و بدرفتاری کودک پاسخ دهید.
▪️با استفاده از روش های تربیتی مانند در نظر گرفتن پیامدهای طبیعی یا منطقی، زمان سکوت یا محروم کردن موقت، از دستورها و خواسته های منطقی خود پشتیبانی کنید.
▪️هنگام صحبت کردن با کودکی که عصبانی است یا رفتار ناشایستی از او سر زده، آرام باشید و خونسردی خود را حفظ کنید.
▪️هنگامی که کودک رفتار نادرستی از خود نشان میدهد، با خونسردی ولی قاطعانه با او صحبت کنید.
▪️فورا دست به کار شوید، تهدید نکنید.
▪️به جای این که کودک را تهدید کنید که فرد دیگری با او برخورد لازم را می کند، خودتان شخصا به مشکل رفتاری کودک رسیدگی کنید.
▪️سعی کنید با فراهم کردن و در دسترس قرار دادن وسایل سرگرم کننده و جالب و به تعداد کافی، از بروز مشکلات جلوگیری کنید.
▪️درباره قوانین با کودک صحبت کنید و به او فرصتی دهید تا در تصمیم گیری در مورد مقررات خانواده شرکت کند.
▪️از کودک خود انتظار رفتارهای منطقی داشته باشید، نه کمال مطلوب بودن را.

 

اگر والدین چهار نظریه اساسی زیر را داشته باشند، می توانند از بروز بسیاری از مشکلات با کودکان خود کاملا جلوگیری کنند.

 

▪️هنگامی که کودکان کار درستی انجام می دهند، بازخورد یا واکنش مثبت به آنان نشان دهید.
▪️کودکان را تشویق کنید تا شما را در تجربیات خود شریک کنند.
▪️فرصت های زیادی برای کودکان ایجاد کنید تا در فعالیت های جالب و سرگرم کننده شرکت کنند.
▪️نسبت به کاری که انجام می دهند، واقعا علاقه نشان دهید.

 

✳️ #کتاب_برای_همه_پدرها_و_مادرها
❇️ #متیو_ساندرز_ترجمه_نوشین_شمس
#دامهایی_که_والدین_در_آنها_گرفتار_میشوند

بررسی

علت بی حوصلگی کودک : اگر کودکتان مدام حوصله اش سر می‌رود

علت بی حوصلگی کودک : اگر کودکتان مدام حوصله اش سر می‌رود احتمالا این جمله را زیاد از کودک …