✅مهارت    خودآگاهي

✅مهارت    ارتباط موثر

✅مهارت    جرات ورزي

✅مهارت    مديريت خشم

✅مهارت    مديريت استرس

✅مهارت    حل مساله

✅مهارت    اعتماد بنفس

✅مهارت    مقابله با خلق منفي

✅مهارت    تفكر خلاق و انتقادي

✅مهارت    مديريت كارگاه

بررسی

دوره آموزشی تربیت روان درمانگر کودک

 مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار می کند: #ثبت_نام_دوره_بيستم_و_يكم #بروشور_دوره_آموزشی_11…