عنوان : دوره سوپرویژن تحلیلی گروهی

شروع : 27/7/96

طول دوره : 30 ساعت

هزینه ثبت نام :یک میلیون تومان

مدرس / مدرسین : دکترمنصوره کیانی دهکردی

سرفصل آموزشی : بر اساس روانکاوی ابژه و بین ذهنی

بررسی

دوره آموزشی تربیت روان درمانگر کودک

 مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار می کند: #ثبت_نام_دوره_بيستم_و_يكم #بروشور_دوره_آموزشی_11…