عنوان : دوره جامع 100 ساعته خانواده و زوج درمانی

شروع : 1/4/1396   طول دوره : 100 ساعت  12 جلسه

هزینه ثبت نام : دو میلیون و سیصد هزار تومان

مدرس / مدرسین : دکتر منصوره السادات صادقی، دکتر نازنین هنرپروران، دکتر حبیب الله اکبری،  دکتر علیرضا بوستانی پور دکتر  لادن فتی  فرشته موتابی-

سرفصل آموزشی :

: مشاوره پیش از ازدواج

تشخیص و درمان اختلالات جنسی

زوج درمانی هیجان مدار

زوج درمانی شناختی رفتاری

درمان و مداخلات شناختی رفتاری در پیمان شکنی زناشویی

طرح واره درمانی در خانواده

خانواده درمانی سیستمی

بررسی

دوره آموزشی تربیت روان درمانگر کودک

 مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار می کند: #ثبت_نام_دوره_بيستم_و_يكم #بروشور_دوره_آموزشی_11…