“دوره جامع شخصیت و مکانیزم های دفاعی”
سر فصل دوره در پوستر
دکتر علیرضا طهماسب ۴۰ ساعت . پنجشنبه ها. ۸ هفته. از ۴خرداد
۰۲۱۸۶۰۱۴۲۹۰  ۰۹۱۰۶۶۴۷۹۲۵ ۰۹۹۰۴۰۵۵۷۶۰

بررسی

دوره آموزشی تربیت روان درمانگر کودک

 مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار می کند: #ثبت_نام_دوره_بيستم_و_يكم #بروشور_دوره_آموزشی_11…